Anul 2019

HCL 98/2019 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice

HCL 97/2019 privind aprobarea transformării unor posturi vacante din ștatul de funcții al Spitalului Orășenesc Băicoi

HCL 96/2019 privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Orășenesc Băicoi

HCL 95/2019 privind schimbarea denumirii din „Serviciul social de zi - creșă” în „Centrul social de zi - creșa Universul Piticilor

HCL 94/2019 privind prelungirea termenului de închiriere a spațiului situat în Oraș Băicoi, str. Independenți nr. 173, Județ Prahova, către Compania Națională Poșta Română SA

HCL 93/2019 privind completarea inventarului domeniului public al orașului Băicoi

HCL 92/2019 privind retragerea drepturilor de folosință gratuită asupra loturilor de teren situate în oraș Băicoi, Aleea Lotrului, nr. 6 B, Aleea Lotrului, nr. 6 C, Strada Viitorului, nr. 10 C, Strada Viitorului, nr. 10 B

HCL 91/2019 privind aprobarea rectificării bugetului local al Orașului Băicoi, pentru anul 2019, și estimării pentru anii 2020-2022

HCL 90/2019 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de asociere nr. 17394/07.08.2019 între Orașul Băicoi și Județul Prahova

HCL 89/2019 privind aprobarea proiectului „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Orășenesc Băicoi”

HCL 88/2019 privind aprobarea sumelor de la bugetu local al Orașului Băicoi, necesare pentru derularea și realizarea proiectului „Modernizare și reabilitare Școala Generală nr. 2, strada Viilor, Oraș Băicoi, Județul Prahova”

HCL 87/2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare și reabilitare Școala Generală nr. 2, strada Viilor, Oraș Băicoi, Județul Prahova”

HCL 86/2019 privind aprobarea sumelor de la bugetul local al Orașului Băicoi, necesare pentru realizarea și derularea proiectului „Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic Constantin Cantacuzino, Oraș Băicoi, județul Prahova”

HCL 85/2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic Constantin Cantacuzino, Oraș Băicoi, județul Prahova”

HCL 84/2019 privind aprobarea sumelor de la bugetul local al Oraș Băicoi, necesare pentru derularea și realizarea proiectului „Modernizare și reabilitare Școala cu clasele I-VIII Țintea, Corp C1 și C2, Oraș Băicoi, județul Prahova”

HCL 83/2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare și reabilitare Școala cu clasele I-VIII Țintea, Corp C1 și C2, Oraș Băicoi, județul Prahova”

HCL 82/2019 privind alegerea președintelui de ședință

HCL 81/2019 privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Orășenesc Băicoi, valabil la 01.08.2019

HCL 80/2019 privind aprobarea deciziei de admitere - model, pentru admiterea copiilor în cadrul Centrului Social de Zi - „Universul Piticilor” a orașului Băicoi, județul Prahova

HCL 79/2019 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Orașului Băicoi în comisia de admitere a copiilor în cadru Centrului Social de Zi - „Universul Piticilor”, Oraș Băicoi

HCL 78/2019 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Orașului Băicoi în Adunarea Generală a Acționarilor SC HIDRO Prahova SA

HCL 77/2019 privind aprobarea numirii reprezentanților Consiliului Local al Orașului Băicoi în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ din Orașul Băicoi pentru anul școlar 2019-2020 și Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității Educației

HCL 76/2019 privind trecerea din domeniul prvat în domeniul public al Orașului Băicoi a imobilului teren, situat în str. Horia, nr. 1, identificat prin nr. cad/CF: 22460, suprafața 4554 mp

HCL 75/2019 privind aprobare P.U.Z - „Ridicare restricție de construire (S = 9824 mp) și schimbare destinație teren din zonă mixtă rezidențială cu clădiri P - P+2 și instituții și servicii publice de interes general cu funcțiuni complexe în zonă de instituții și servicii și subzonă căi rutiere și pietonale - pentru amplasare spațiu comercial și amenajare drumuri de acces (Sstud = 12790 mp) - oraș Băicoi, str. Republicii nr. 243, nr. cad. 27232, T 54, P 3963, 3962, strada Dunării, strada Caraiman” - beneficiar SC LIDL Imobiliare România Management SRL

HCL 74/2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru „Reabilitare/modernizare/reparații/parte carosabilă, sisteme de colectare ape pluviale, acostamente, podețe-străzi Oraș Băicoi

HCL 73/2019 privind aprobarea rectificării bugetului local al orașului Băicoi, pentru anul 2019, și estimări pentru anii 2020-2022

HCL 72/2019 privind validarea alegerii domnului Dumitran Constantin Cătălin în funcția de consilier local al Consiliului Local al Orașului Băicoi

HCL 71/2019 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice

HCL 70/2019 privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului Social de Zi Creșa „Universul piticilor”, oraș Băicoi

HCL 69/2019 privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al orașului Băicoi pentru anul 2019

HCL 68/2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare „Intervenție de urgență în cazurile de violență domestică - Echipa mobilă”

HCL 67/2019 privind aprobarea folosirii excedentului anului 2016, 2017, 2018 în anul 2019 la Liceul Tehnologic „Constantin Cantacuzino” Băicoi

HCL 66/2019 privind aprobarea sumelor de la bugetul local al Orașului Băicoi, necesare pentru rerularea și realizarea proiectului „Modernizare și reabilitare Școala Generală nr. 2, strada Viilor, oraș Băicoi, județul Prahova”

HCL 65/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare și reabilitare Școala Generală nr. 2, strada Viilor, oraș Băicoi, județul Prahova”

HCL 64/2019 privind aprobarea sumelor de la bugetul local al Orașului Băicoi, necesare pentru rerularea și realizarea proiectului „Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic Constantin Cantacuzino, oraș Băicoi, județul Prahova”

HCL 63/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic Constantin Cantacuzino, oraș Băicoi, județul Prahova”

HCL 62/2019 privind aprobarea sumelor de la bugetul local al orașului Băicoi, necesare pentru derularea și realizarea proiectului „Modernizare și reabilitare Școala cu clasele I-VIII Țintea, Corp C1 și C2, oraș Băicoi, județul Prahova”

HCL 61/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare și reabilitare Școala cu clasele I-VIII Țintea, Corp C1 și C2, oraș Băicoi, județul Prahova”

HCL 60/2019 privind aprobarea rectificării bugetului local al Orașului Băicoi, pentru anul 2019, și estimării pentru anii 2020-2022

HCL 59/2019 privind asocierea Orașului Băicoi cu Județul Prahova în vederea realizării unui obiectiv de interes public „Lucrări de întreținere covor bituminos DJ 100E (tronson strada Horia și strada Tufenilor) - Oraș Băicoi”

HCL 58/2019 privind aprobarea asocierii Orașului Băicoi cu Județul Prahova în vederea realizării unui obiectiv de interes public „Lucrări de întreținere covor bituminos DJ 215 (tronson strada Dorobanți) -Oraș Băicoi

HCL 57/2019 privind constatarea încetării mandatului dlui Chiotoroiu Gheorghe din funcția de consilier local al Consiliului Local al Orașului Băicoi, județ Prahova

HCL 56/2019 privind aprobarea sumelor necesare pentru transportul cadrelor didactice

HCL 55/2019 privind modificarea HCL nr. 48/27.04.2017 privind completarea regulamentului aprobat prin HCL 38/31.03.2017 privind înființarea clubului sportiv de drept public Clubul Sportiv Orășenesc Băicoi

HCL 54/2019 privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul Orașului Băicoi, județ Prahova, pentru perioada 2019-2024

HCL 53/2019 privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru camerele preluate în administrare de la SC Unina Mecanică Plopeni SA, situate în Căminul de Nefamiliști, din Oraș Băicoi, str. Schelei nr. 2

HCL 52/2019 privind însuțirea în inventarul domeniului privat al orașului Băicoi a unui bun imobil teren, în suprafață de 11.782 mp, situat în Băicoi, str. Rodnei nr. 22B, T32, P 2923

HCL 51/2019 privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al orașului Băicoi

HCL 50/2019 privind aprobarea rectificării bugetului local al orașului Băicoi, pentru anul 2019, și estimării pentru anii 2020-2022

HCL 49/2019 privind modificarea Anexei 1 la HCL 113 din 18.12.2018

HCL 48/2019 privind alegerea președintelui de ședință

HCL 47/2019 privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru camerele preluate în administrare de la SC Uzina Mecanică Plopeni SA, situate în Căminul de Nefamiliști, din oraș Băicoi, str. Schelei nr. 2

HCL 46/2019 privind completarea inventarului public al orașului Băicoi

HCL 45/2019 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice

HCL 44/2019 privind aprobarea prelungirii activității dnei Gavrilidis Luminița - biolog principal în Laboratorul de Analize Medicale, în cadrul Spitalului Orășenesc Băicoi

HCL 43/2019 privind stabilirea componenței echipei mobile și a procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică

HCL 42/2019 privind aprobarea planului de ordine și siguranță publică al orașului Băicoi

HCL 41/2019 privind aporbarea modalității de acordare a gratuității pentru transportul urban, pentru persoanele cu handicap din orașul Băicoi

HCL 40/2019 privind aprobarea încetării contractului de închiriere pășune nr. 10086/12.05.2015, încheiat între Orașul Băicoi și Asociația Crescătorilor de Animale „Besmin”

HCL 39/2019 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de comodat nr. L1533/04,11,2009, încheiat cu Cabinet Psihologie Cojocaru Mihaela, aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de comodat nr. 4975/27,05.2010, încheiat cu CMI dr. Drilea Dorina, aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de comodat nr. 7/19.03.2012, încheiat cu CMI dr. Daniel Constantin Nistorescu pentru spațiile aflate în cincinta Spitalului Orășenesc Băicoi

HCL 38/2019 privind aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 25,00 mp, situat în Băicoi, zona Centru Civic Liliești, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 2181/02.04.2001, către dna Ursachi Andreea Ruxandra și dl Ursachi Cătălin Gabriel

HCL 37/2019 privind însușirea în inventarul domeniului privat al orașului Băicoi a unui imobil teren, în suprafață de 4400 mp, situat în Oraș Băicoi, str. Aleea Castanilor, nr. 9, T 105, P2165/4

HCL 35/2019 privind aprobarea listei de investiții aferente sistemului public Băicoi de alimentare cu apă ce se vor realiza cu finanțare din fonduri proprii și fonduri IID în anul 2019

HCL 35/2019 privind aprobarea rectificării bugetului local al Orașului Băicoi, pentru anul 2019, și estimării pentru anii 2020-2022

HCL 34/2019 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, d-nei Voicu Laura Elena, pentru minora Voicu Irina Teodora, în vederea realizării unui tratament medical

HCL 33/2019 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară, constituit în bugetul local, d-nei Ștefănoiu Georgiana, pentru minorul Ștefănoiu Luca Răzvan, în vederea realizării unei intervenții chirurgicale

HCL 32/2019 privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice, afaltă în situație de extremă dificultate - Rădulescu Constantin, în vederea refacerii locuinței distruse în urma unui incendiu

HCL 31/2019 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice

HCL 30/2019 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflată în situație de extremă dificultate

HCL 29/2019 privind aprobarea Procedurii de acordare a înlesnirilor la plată prevăzută de art. 185 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, la nivelul UAT Oraș Băicoi

HCL 28/2019 privind aprobarea bugetului local al orașului Băicoi, pentru anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022

HCL 27/2019 privind aprobarea numărului de burse școlare pentru elevii Liceului Tehnologic „Constantin Cantacuzino” , orașul Băicoi, pentru anul școlalr 2018-2019

HCL 26/2019 privind modificarea inventarului domeniului public al Orașului Băicoi

HCL 25/2019 privind aprobarea transformării unor posturi din statul de funcții al Spitalului Orășenesc Băicoi

HCL 24/2019 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice

HCL 23/2019 privind apobarea numărului de burse școlare pentru elevii Școlii Gimnaziale, Liliești, orașul Băicoi, pentru anul școlar 2018-2019

HCL 22/2019 privind aprobarea ajustării tarifului pentru serviciul prestat persoanelor fizice privind colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor menajere și asimilabile acestora, de către SC Floricon Salub SRL

HCL 21/2019 privind modificarea inventarului domeniului public al orașului Băicoi

HCL 20/2019 privind alegerea președintelui de ședință

HCL 19/2019 privind aprobarea scoaterii la concurs a unor posturi vacante din statul de funcții al Spitalului Orășenesc Băicoi

HCL 18/2019 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice

HCL 17/2019 privind aprobarea majorării salariilor pentru personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din cadrul Spitalului Orășenesc Băicoi

HCL 16/2019 privind aprobarea numirii reprezentantului Consiliului Local al Orașului Băicoi în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității Educației la Liceul Tehnologic „Constantin Cantacuzino”, pentru anul școlar 2018-2019

HCL 15/2019 privind aprobarea rețelei de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020, în orașul Băicoi, județul Prahova

HCL 14/2019 privind stabilirea componenței echipei mobile și a procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică

HCL 13/2019 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul nr. 1/15.02.2018 de constituire a dreptului de servitute pentru realizarea accesului la proprietatea publică/privată în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor publice de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora cu SC ORANGE ROMANIA SA

HCL 12/2019 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul nr. 1/01.09.2014 de constituire a dreptului de servitute pentru realizarea accesului la proprietatea publică/privată în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor publice de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora cu SC ROMTELECOM SA

HCL 11/2019 privind achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare pentru apărarea intereselor Orașului Băicoi și ale autorității publice locale Oraș Băicoi

HCL 10/2019 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice

HCL 09/2019 privind aprobarea planului local de acțiune privind incluziunea socială a cetățenilor români aparținând majorității rome din orașul Băicoi pentru perioada 2019-2020

HCL 08/2019 privind aprobarea numărului de asistenți personali pentru persoane cu handicap în orașul Băicoi, pentru anul 2019

HCL 07/2019 privind aprobarea Planului anual de acțiuni pentru repartizarea orelor de muncă către beneficiarii de ajutor social, pentru anul 2019

HCL 06/2019 privind stabilirea criteriilor proprii și a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență în bani, pentru anul 2019

HCL 05/2019 privind aprobarea încheierii unor acte adiționale la contractele de comodat încheiate cu tehnicienii dentari, pentru spațiile aflate în incinta Spitalului Orășenesc Băicoi

HCL 04/2019 privind aprobarea dării în folosință gratuită către „Asociația Sportivă Lupte Libere Băicoi” a imobilului fost atelier de tâmplărie, cu sediul în Oraș Băicoi, str. Independenței, nr. 148

HCL 03/2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Orașului Băicoi și al SCLEP Băicoi, care se aplică începând cu data de 01 ianuarie 2019, în conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017 și HG nr. 937/2018

HCL 02/2019 privind modificarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Băicoi pentru anul 2018 aprobat prin HCL 105/21.11.2018

HCL 01/2019 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local sursa A a deficitului secțiunii de dezvoltare

 

Anul 2018

HCL 112/2018

Acest site folosește „cookie”. Pentru mai multe informații, consultați „Politica de cookie”.