Anul 2019

HCL 20/2019 privind alegerea președintelui de ședință

HCL 19/2019 privind aprobarea scoaterii la concurs a unor posturi vacante din statul de funcții al Spitalului Orășenesc Băicoi

HCL 18/2019 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice

HCL 17/2019 privind aprobarea majorării salariilor pentru personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din cadrul Spitalului Orășenesc Băicoi

HCL 16/2019 privind aprobarea numirii reprezentantului Consiliului Local al Orașului Băicoi în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității Educației la Liceul Tehnologic „Constantin Cantacuzino”, pentru anul școlar 2018-2019

HCL 15/2019 privind aprobarea rețelei de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020, în orașul Băicoi, județul Prahova

HCL 14/2019 privind stabilirea componenței echipei mobile și a procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică

HCL 13/2019 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul nr. 1/15.02.2018 de constituire a dreptului de servitute pentru realizarea accesului la proprietatea publică/privată în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor publice de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora cu SC ORANGE ROMANIA SA

HCL 12/2019 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul nr. 1/01.09.2014 de constituire a dreptului de servitute pentru realizarea accesului la proprietatea publică/privată în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor publice de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora cu SC ROMTELECOM SA

HCL 11/2019 privind achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare pentru apărarea intereselor Orașului Băicoi și ale autorității publice locale Oraș Băicoi

HCL 10/2019 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice

HCL 09/2019 privind aprobarea planului local de acțiune privind incluziunea socială a cetățenilor români aparținând majorității rome din orașul Băicoi pentru perioada 2019-2020

HCL 08/2019 privind aprobarea numărului de asistenți personali pentru persoane cu handicap în orașul Băicoi, pentru anul 2019

HCL 07/2019 privind aprobarea Planului anual de acțiuni pentru repartizarea orelor de muncă către beneficiarii de ajutor social, pentru anul 2019

HCL 06/2019 privind stabilirea criteriilor proprii și a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență în bani, pentru anul 2019

HCL 05/2019 privind aprobarea încheierii unor acte adiționale la contractele de comodat încheiate cu tehnicienii dentari, pentru spațiile aflate în incinta Spitalului Orășenesc Băicoi

HCL 04/2019 privind aprobarea dării în folosință gratuită către „Asociația Sportivă Lupte Libere Băicoi” a imobilului fost atelier de tâmplărie, cu sediul în Oraș Băicoi, str. Independenței, nr. 148

HCL 03/2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Orașului Băicoi și al SCLEP Băicoi, care se aplică începând cu data de 01 ianuarie 2019, în conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017 și HG nr. 937/2018

HCL 02/2019 privind modificarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Băicoi pentru anul 2018 aprobat prin HCL 105/21.11.2018

HCL 01/2019 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local sursa A a deficitului secțiunii de dezvoltare

 

Anul 2018

HCL 112/2018

Acest site folosește „cookie”. Pentru mai multe informații, consultați „Politica de cookie”.