Regulamentul local de urbanism - piese scrise

Regulamentul local de urbanism - piesă desenată 1

Regulamentul local de urbanism - piesă desenată 2

Regulamentul local de urbanism - piesă desenată 3

 

ATRIBUȚIILE SERVICIULUI URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI, PROTECȚIA MEDIULUI, PATRIMONIU PUBLIC ȘI PRIVAT

 

 

Consultare asupra elaborării plan urbanistic zonal, publicată în 02.03.2020

Consultare asupra elaborării plan urbanistic zonal str. Republicii nr. 103

Listă certificate de urbanism ianuarie 2020

Listă autorizații de construire ianuarie 2020

 

FORMULARE NECESARE ÎN ACTIVITATEA DE URBANISM:

Cerere eliberare acord pentru executarea de lucrări de branșamente și racorduri pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară (postat la 17.07.2020)

Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism

Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism - model de completare

Cerere pentru eliberarea autorizației privind lucrările de racorduri și branșament la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune

Cerere pentru eliberarea autorizației privind lucrările de racorduri - model de completare Engie România

Cerere pentru eliberarea autorizației privind lucrările de racorduri - model de completare FDEE Electrica

Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare a edificării - extinderii construcției

Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare a edificării - extinderii construcției - model de completare

Cerere pentru emiterea autorizației de construire - desființare

Cerere pentru emiterea autorizației de construire - desființare - model de completare

Cerere pentru emiterea certificatului de atestare a construcției

Cerere pentru emiterea certificatului de atestare a construcției - model de completare

Cerere pentru prelungirea autorizației de construire - desființare

Cerere pentru prelungirea autorizației de construire - desființare - model de completat

Cerere pentru prelungirea valabilității certificatului de urbanism

Cerere pentru prelungirea valabilității certificatului de urbanism - model de completare

Cerere pntru eliberarea anexei 3A

Cerere pntru eliberarea anexei 3A - model de completare

Comunicare privind începerea execuției lucrărilor

Comunicare privind începerea execuției lucrărilor - model de completat

Comunicare privind încheierea execuției lucrărilor

Comunicare privind încheierea execuției lucrărilor - model de completat

Cerere pentru eliberare acord pentru amplasarea sau executarea de lucrări în zona drumurilor publice

Cerere pentru eliberare adeverință situație juridică teren

 

 

Acest site folosește „cookie”. Pentru mai multe informații, consultați „Politica de cookie”.