Sidebar

Conform prevederilor HG nr.70/2024 cu privire la aprobarea mecanismului de implementare a măsurilor de acordare a unui sprijin material pentru anumite categorii de persoane defavorizate, în perioada 2024-2027 Primăria Orașului Băicoi vă aduce la cunostinta urmatoarele:

  • În anul 2024 sprijinul material sub forma de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare si mese calde, are o valoare nominala de 250 de lei si se acorda o data la doua luni urmatoarelor categorii de persoane defavorizate, conform art.1, alin.3:

a) pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflati in evidenta caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei;

b) persoanele - copii și adulți - încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri lunare proprii realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei;

c) familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 675 lei;

d) familiile monoparentale ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 675 lei;

e) familiile și persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutorul de incluziune, în condițiile Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare;

f) persoanele fără adăpost, astfel cum acestea sunt reglementate potrivit prevederilor legale în vigoare.

 

  • În anul 2024 sprijinul material sub forma de pachete cu produse alimentare, este în cuantum de maximum 125 lei și se acordă o dată la 6 luni următoarelor categorii de persoane defavorizate, conform art.1, alin.4:

a) familiile și persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutorul de incluziune, în condițiile Legii nr. 196/2016, cu modificările și completările ulterioare;

b) membrii familiilor beneficiare de ajutor pentru familia cu copii acordat în baza Legii nr. 196/2016, cu modificările și completările ulterioare;

c) persoanele/familiile aflate temporar în situații critice de viață stabilite în urma anchetelor sociale efectuate la nivelul unităților administrației publice în a căror rază teritorială își au domiciliul sau reședința;

 

  • În perioada 2025-2027, sprijinul material sub forma de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare si mese calde, are o valoare nominală de 125 lei și se acordă o dată la 6 luni următoarelor categorii de persoane defavorizate:

a) pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, cu vârsta de minimum 65 de ani, împlinită la data prelucrării bazelor de date, care beneficiază de indemnizație socială;

b) persoanele - copii și adulți - încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri lunare proprii realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei;

c) familiile și persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutorul de incluziune, în condițiile Legii nr. 196/2016, cu modificările și completările ulterioare.

  

  • În perioada 2025-2027, sprijinul material sub forma de pachete cu produse alimentare, este în cuantum de maximum 125 lei și se acordă o dată la 6 luni următoarelor categorii de persoane defavorizate:

a) pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, cu vârsta de minimum 65 de ani, împlinită la data prelucrării bazelor de date, care beneficiază de indemnizație socială;

b) persoanele - copii și adulți - încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri lunare proprii realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei;

c) familiile și persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutorul de incluziune, în condițiile Legii nr. 196/2016, cu modificările și completările ulterioare.

 

 PRECIZARE!

Familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere si familiile monoparentale ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 675 lei, care nu beneficiaza de Venit Minim de Incluziune, pot solicita acordarea sprijinului material prin depunerea, de către membrul familiei care are capacitate deplină de exercițiu și care solicită, în numele familiei, acordarea măsurii de sprijin, a unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere la Primaria Oras Baicoi.

Acest site folosește „cookie”. Pentru mai multe informații, consultați „Politica de cookie”.