Sidebar

Amenajare Parc Central

Orașul Băicoi este beneficiarul proiectului cu titlul: “AMENAJARE PARC CENTRAL”, cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr. 342/23.08.2017.

Proiectul este finanțat în cadrul:

Programului Operațional Regional 2014-2020.

Axa prioritara 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural.

Prioritatea de investiții 5.2. - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului.

Autoritatea de Management: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

Organismul Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Valoarea totală a proiectului: 11.319.643,42 lei, inclusiv TVA, din care

Valoarea finanțării nerambursabile este de 10.765.891,05 lei, echivalentă cu 98% din valoarea totală eligibilă aprobată. Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 9.337.767,85 lei iar cea nerambursabilă din bugetul național: 1.428.123,20 lei.

 

Proiectul se implementează în orașul Băicoi, în decursul unei perioade de 33 luni de la data semnării contractului de finanțare: 23.08.2017

 

Obiectivul general al proiectului: Îmbunătățirea mediului urban, revitalizarea orașului, regenerarea și decontaminarea terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie) și reducerea poluării aerului prin amenajarea parcului central Băicoi. Crearea unei structuri de recreere și petrecere a timpului liber în zona centrală a orașului Băicoi/amenajarea Parcului Central Băicoi, în vederea îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașului, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate și reducerea poluării aerului.

 

Obiective specifice ale proiectului:

Reconversia și refuncționalizarea unui teren de 118.996,69 m.p.

Crearea unei suprafețe de spațiu verde de 118.996,69 m.p.

Creșterea ponderii spatiilor verzi de la 43,52 m.p./cap de locuitor în prezent, la 49,73 m.p./cap de locuitor.

 

Rezultate așteptate:

1. Spații verzi create 118.996,69 m.p.

2. Pondere spații verzi pe cap de locuitor: 49,73 m.p./cap de locuitor.

 

Componentele principale ale investiției:

 1. Muzeul Petrolului

În această alveolă vor exista spații de odihnă (bănci) așezate la adăpostul unor taluzuri de pământ și un traseu sinuos de prezentare a exponatelor specific istoriei petrolului, conceptul fiind inspirat din istoria orașului.

 1. Loc de joacă pentru copii.

În incinta parcului va exista un loc de joacă special amenajat, în partea de nord-est, cu suprafața totală de 191,3 m.p., urmând a fi compus din: complex de joacă, echipament fitness cu roată pentru persoane cu dizabilități, echipamente fitness climber, echipamente fitness scaun, pavaj antitraumă, bănci.

 1. Rondul timpului.

Se va afla la nivelul parcului, pe latura estică, lângă ceasul solar, cu suprafața totală de 1793,42 m.p.

Elementele compoziției vor fi: două pachete de bănci din beton, așezate față în față, de-a lungul axului aleii, un zid de sprijin circular, tăiat de două bănci lungi, șezlonguri de iarbă în spatele a patru bănci mai scurte.

 1. Ceasul solar.

Accesul din partea de est a parcului se va face printr-o alveolă cu zonă verde, alee pietonală și bănci.

Ceasul solar va fi un dispozitiv de măsură a timpului în funcție de poziția soarelui față de acesta. Ceasul solar va fi un punct de reper în incinta parcului format prin ridicarea de pământ până la o înălțime de 3.30 m. Ascensiunea se face pe o alee elicoidală (din pavele) care va duce de la nivelul aleii (din piatră cubică) până nivelul ceasului, plimbându-l pe trecător în jurul acestuia și lăsându-l să îl admire.

Ceasul va fi alcătuit din platforma de beton pe care se va așeza o foaie de tablă corten de 3 mm grosime pe care se vor inscripționa cifrele ceasului, și gnomonul ceasului, care va fi tot din tablă corten de 3 mm grosime susținut de o structură din țeavă metalică (50x50x4).

 1. Foișor anotimpuri

De la acest obiectiv se vor putea observa cele patru anotimpuri, dinspre cele patru puncte cardinale. Suprafața totală: 23,35 m.p.

 1. Pavilionul

În punctul cel mai înalt se va ridica pavilionul parcului, de formă circulară.

Construcția în suprafața totală de 113,16 m.p. va oferi o perspectivă de 360 grade asupra parcului, fiind gândită ca un loc de întâlnire și socializare, accesibil de pe traseele pietonale și de biciclete, precum și ca un landmark la nivelul parcului.

 1. Foișor peluză câini.

Va fi un spațiu civilizat de repaus pentru stăpânii câinilor, urmând a avea o structură din lemn cu acoperiș de șindrilă.

 1. Pergole

S-a prevăzut o compoziție de 8 pergole și bănci, organizate în semicerc, pe structură metalică, în consolă. De aici se va deschide o perspectivă largă către Peluza și Piața Scenei.

 1. Pereții ornament

În stânga și în dreapta Pieței Scenei vor exista două “ziduri” identice, în oglindă, din tablă corten pe structură metalică (țeavă metalică rectangulară prinsă cu tălpi metalice de un soclu din beton armat). Aceste două panouri vor putea fi utilizate în scop expozițional de către doritori, cu acordul oficialităților locale.

 1. Piața Scenă

Aproximativ în centrul parcului este prevăzută o zonă de piață cu scenă, pentru spectacole cu tematici diferite, concerte în aer liber etc. Suprafața de 360 mp va fi finisată cu pavele pe pat de nisip iar partea de scenă cu dale de beton.

 1. Platforma sportivă multifuncțională

Pentru doritorii de sport se va amenaja o platformă sportivă multifuncțională, cu rampe pentru biciclete și trasee specifice, pe o suprafață de aproximativ 1500 mp

 1. Toaletele

În incinta parcului va exista o clădire cu funcțiunea de grupuri sanitare; grupurile sanitare vor fi separate pe sexe, fiecare având acces separat printr-o rampă (cu balustrada metalică) utilizabilă și de către persoanele cu dizabilități.

 1. Amenajare peisageră.

Include lucrările de peisagistică ce se vor compune din: terasamente, pregătirea terenului pentru plantat, plantări de arbori, arbuști, pante perene, flori și gazon.

Proiectul general are ca și caracteristică îmbunătățirea și reamenajarea spațiilor verzi, iar pentru realizarea durabilă a acestora este nevoie de un sistem de irigație și construirea unei stații de pompare.

Suprafața totală a obiectului va fi de 114.506,27 m.p. din care: suprafața construită: 9493,62 m.p., suprafața spațiu verde: 60.333 m.p., suprafața spațiu verde conservat cu stuf: 44.679,65 m.p.

În incinta parcului s-au prevăzut pentru zonele de promenadă alei largi, sinuoase sau drepte ce conduc spre obiective interesante, piste de biciclete pe care se poate face turul parcului admirând totodată punctele de interes sau făcând un popas în zonele de odihnă și relaxare.

Parcările vor fi de două tipuri - cu pavele eco (în incinta parcului – în spatele toaletelor) și cu beton asfaltic (în afara parcului, dar pentru folosința acestuia).

În zona îngrădită, cu acces restricționat va exista o alee din pietriș compactat pentru traficul auto controlat, ocazional.

Pentru accesul facil al mașinilor de pompieri, va exista o alee cu piatră cubică, care se va termina cu o platformă betonată care intră în lac (pentru aprovizionarea cu apă a mașinilor de pompieri).

În locurile amenajate pentru odihnă și relaxare (alveole, piațete etc) vor exista bănci confortabile din lemn și din beton șlefuit. Din loc în loc vor exista panouri și stâlpi de afișaj pentru a indica punctul în care se află trecătorul și pentru a vizualiza ușor harta parcului.

Iluminatul se va face cu ajutorul a două tipuri de stâlpi: în zonele de parcări se vor folosi stâlpi de 6 m înălțime, cu braț lateral, iar în interiorul parcului se vor folosi stâlpi ornamentali de 3,5 m înălțime.

Pentru curățenia și confortul trecătorilor vor exista coșuri de gunoi, cișmele, puncte de informare prin panouri de afișaj și stâlpi direcționali.

Acest site folosește „cookie”. Pentru mai multe informații, consultați „Politica de cookie”.