Sidebar

Creșterea eficienței energetice a iluminatului public în orașul Băicoi

Orașul Băicoi este beneficiarul proiectului cu titlul: CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A ILUMINATULUI PUBLIC ÎN ORAȘUL BĂICOI”, Cod SMIS 125604, cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr. 4682/13.08.2019.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea C - Iluminat public.

Autoritatea de management: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.

Organismul intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.

Valoarea totală a proiectului: 6.978.897,29 lei, din care contribuția F.E.D.R. este 5.927.025,70 lei, fondurile alocate din bugetul național 906.486,27 lei, iar contribuția cofinanțării din bugetul local este de 139.459,43 lei.

Proiectul se implementează în Orașul Băicoi pe parcursul unei perioade de 22 luni de la data semnării contractului de finanțare, respectiv 13.08.2019 - 30.06.2021.

Obiectivul general al proiectului:

Modernizarea sistemului de iluminat public; creșterea eficienței energetice concomitent cu scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră (emisii de CO2), reducând consumul energetic la nivelul sistemului de iluminat public din orașul Băicoi.

Obiective specifice ale proiectului:

Obținerea unui consum de energie finală în iluminatul public din orașul Băicoi de 0,366 GWh/an, ca urmare a lucrărilor de modernizare a sistemului de iluminat public.

Reducerea consumului de energie primară în iluminatul public din orașul Băicoi de la 704.733 kWh/an la 366.380 kWh/an, respectiv o reducere procentuală de 48%, ca urmare a lucrărilor de modernizare a sistemului de iluminat public.

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (emisii de CO2) de la 212.018 tone CO2 la 110.224 tone CO2, ca urmare a lucrărilor de modernizare a sistemului de iluminat public în orașul Băicoi.

Reducerea consumului de energie primară în iluminatul public din orașul Băicoi și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (emisii de CO2), prin instalarea unui sistem de telegestiune.

Rezultate așteptate:

- Creșterea calității vieții pentru cetățenii orașului Băicoi, ca urmare a lucrărilor de modernizare a sistemului de iluminat public.

 - Șomaj redus și grad de ocupare crescut în sectorul construcțiilor, pentru o perioadă de 22 luni, prin realizarea de lucrări de modernizare a sistemului de iluminat public în orașul Băicoi.

Modernizarea realizată prin acest proiect va conduce la realizarea unui iluminat public de înaltă eficiență luminoasă și energetică, cu o durată de viață ridicată și cu cheltuieli de mentenanță și exploatare reduse.

Utilizând fondurile respective, se va înlocui sistemul de iluminat actual, urmând a fi montate lămpi de ultimă generație în zonele unde este nevoie, pe 176 de străzi din oraș, respectiv pe o distanță de peste 83.000 de metri liniari. Odată cu noua investiție se va extinde iluminatul public pe toate străzile din Băicoi, iar factura va fi mai mică.

Vor fi montate corpuri cu LED cu o eficiență ridicată, panouri fotovoltaice și va fi instalat un sistem modern de telegestiune.  

Acest site folosește „cookie”. Pentru mai multe informații, consultați „Politica de cookie”.