Sidebar

Dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului Orășenesc Băicoi

Orașul Băicoi este beneficiarul proiectului cu titlul: DOTAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI ORĂȘENESC BĂICOI”, Cod SMIS 127037, cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr. 4940/28.11.2019.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, „Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități”, Operațiunea A - „Ambulatorii”.

Autoritatea de management: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.

Organismul intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.

Valoarea totală a proiectului: 8.440.510,73 lei, din care contribuția F.E.D.R. este 5.908.357,52 lei, fondurile alocate din bugetul național 2.363.342,99 lei, iar contribuția cofinanțării din bugetul local este de 168.810,22 lei.

Proiectul se implementează în Orașul Băicoi pe parcursul unei perioade de 25 luni de la data semnării contractului de finanțare, respectiv 28.11.2019 - 31.12.2021.

Obiectivul general al proiectului:

Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate în regim ambulatoriu pentru cetățenii orașului Băicoi și împrejurimi prin dezvoltarea capacității de diagnostic și tratament a Ambulatoriului Integrat al Spitalului Orășenesc Băicoi.

Obiective specifice ale proiectului:

Obiectivul specific al proiectului este: dotarea a 14 cabinete medicale din structura Ambulatoriului Spitalului Orășenesc Băicoi cu un număr de 114 echipamente medicale pe parcursul a 25 de luni.

Proiectul se adresează în special dotării corespunzătoare prestării serviciilor medicale în ambulatoriul Spitalului Orășenesc Băicoi.

Proiectul propus este în acord cu obiectivele stabilite în Strategia Națională de Sănătate privind scăderea poverii existente asupra spitalelor de a suplini lipsa capacității de diagnostic și tratament din ambulatorii (la Băicoi, numărul mediu anual de consultații în ambulatoriu este de 645,53 pacienți/medic, în timp ce la camera de gardă este aproape dublu: 1.045,86 pacienți/medic).

Rezultate așteptate:

1 - Echipamente medicale achiziționate – 114 bucăți

Proiectul își propune achiziționarea unui număr de 114 de echipamente medicale. Este vorba despre

Aparatura medicală specializată pentru 14 de cabinete medicale din structura Ambulatoriului Spitalului Orășenesc Băicoi, identificată ca fiind necesară astfel încât cabinetele medicale să-și poată desfășura activitatea medicală pentru care au fost prevăzute în structura aprobată, în conformitate cu patologia și cazuistica înregistrată la nivelul orașului Băicoi și a localităților înconjurătoare.

2. - Unități medicale dotate (pentru servicii medicale comunitare și ambulatorii) – 1 unitate

Dotările vizează 14 cabinete medicale din Structura aprobată pentru Ambulatoriul Spitalului Orășenesc Băicoi, care funcționează în orașul Băicoi în clădirea din strada Spitalului 7.

3. - Beneficiari de infrastructură dotată – 20.991 persoane

Urmare a modernizării ambulatoriului prin echiparea cu aparatura medicală modernă, va crește capacitatea de diagnostic și tratament a ambulatoriului, ceea ce va avea efecte inclusiv asupra numărului de pacienți care se vor prezenta pentru consultații la cabinetele medicale din Ambulatoriu. Întrucât este greu de estimat care va fi numărul de pacienți care vor beneficia de servicii medicale în Ambulatoriu, dat fiind faptul că o parte dintre aceștia în prezent sunt consultați și tratați în secțiile spitalului, dar și că există specialități în structura aprobată a spitalului care nu au medici (ORL), deci nici activitate, vom considera că numărul beneficiarilor de infrastructură dotată va fi cel puțin egal cu numărul total de pacienți înregistrați în Ambulatoriul spitalului în anul 2017, adică 20.991 persoane.

Acest site folosește „cookie”. Pentru mai multe informații, consultați „Politica de cookie”.