Sidebar

Buletin informativ publicat în conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public - Anul 2023

Regulament de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Băicoi

Regulament de Ordine Interioară al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Băicoi și al serviciilor publice de interes local

Macheta raport implementare Legea 544/2001 în anul 2022

Buletin informativ publicat în conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public - Anul 2022

Raport de evaluare a implementării Legii 544/2001 în anul 2021

Buletin informativ publicat în conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public - Anul 2021 - partea I

Buletin informativ publicat în conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public - Anul 2021 - partea a II-a

Raport de evaluare a implementării Legii 544/2001 în anul 2020

Buletin informativ publicat în conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public - Anul 2020

Raport de evaluare a implementării Legii 544/2001 în anul 2019

Buletin informativ publicat în conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public - Anul 2019

Raport de evaluare a implementării Legii 544/2001 în anul 2018

 

Modele tipizate conform Legii 544/2001:

Reclamație adminstrativă - model 1

Reclamație adminstrativă - model 2

Răspuns la reclamație

Cerere de informații de interes public

Scrisoare de răspuns la cerere

Acest site folosește „cookie”. Pentru mai multe informații, consultați „Politica de cookie”.