Sidebar

Anul 2024

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local Băicoi

Registrul pentru evidența hotărârilor Consiliului Local Băicoi

HCL 77/2024

HCL 76/2024

HCL 75/2024

HCL 74/2024

HCL 73/2024 privind aprobarea rectificării bugetului local al orașului Băicoi, pentru anul 2024, și estimări pentru anii 2025 - 2027

HCL 72/2024

HCL 70/2024

HCL 69/2024

HCL 68/2024

HCL 67/2024

HCL 66/2024

HCL 65/2024

HCL 64/2024

HCL 63/2024

HCL 62/2024

HCL 61/2024 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al orașului Băicoi, încheiat la data de 29.03.2024

HCL 60/2024 privind aprobarea încheierii exercițiului bugetar al orașului Băicoi, pe anul 2023

HCL 59/2024 privind aprobarea rectificării bugetului local al orașului Băicoi, pentru anul 2024, și estimări pentru anii 2025 - 2027

HCL 58/2024

HCL 57/2024

HCL 56/2024

HCL 55/2024

HCL 54/2024

HCL 53/2024

HCL 52/2024

HCL 51/2024

HCL 50/2024

HCL 49/2024

HCL 48/2024

HCL 47/2024

HCL 46/2024

HCL 45/2024

HCL 44/2024

HCL 43/2024

HCL 42/2024

HCL 41/2024

HCL 40/2024

HCL 39/2024 privind aprobarea rectificării bugetului local al orașului Băicoi, pentru anul 2024, și estimări pentru anii 2025 - 2027

HCL 38/2024

HCL 37/2024

HCL 36/2024

HCL 35/2024

HCL 34/2024

HCL 33/2024

HCL 32/2024

HCL 31/2024

HCL 30/2024

HCL 29/2024

HCL 28/2024

HCL 27/2024

HCL 26/2024

HCL 25/2024

HCL 24/2024

HCL 23/2024

HCL 22/2024 privind aprobarea rectificării bugetului local al orașului Băicoi, pentru anul 2024, și estimări pentru anii 2025 - 2027

HCL 21/2024

HCL 20/2024

HCL 19/2024

HCL 18/2024

HCL 17/2024 privind aprobarea bugetului local al orașului Băicoi, penrtu anul 2024, și estimări pentru anii 2025-2027

HCL 16/2024 privind alegerea presedintelui de sedinta, pentru o perioada de trei luni, incepand cu luna februarie 2024

HCL 15/2024 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Gradinitei cu Program Normal si Program Prelungit, Orasul Baicoi

HCL 14/2024 privind desemnarea membrilor Consiliului Local al orasului Baicoi in vederea constituirii privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Liceului Tehnologic „Constantin Cantacuzino”, Oras Baicoi

HCL 13/2024 privind desemnarea membrilor Consiliului Local al orasului Baicoi in vederea constituirii comisiei privind evaluarea performanțelor individuale ale Secretarului General al orasului Baicoi, județul Prahova pentru anul 2023

HCL 12/2024 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Centrului Social de Zi „ Universul Piticilor”, Oras Baicoi

HCL 11/2024 privind aprobarea masurilor de suport pentru persoanele beneficiare de venit mimim de incluziune in Orasul Baicoi

HCL 10/2024 privind aprobarea Planului de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Local al Orasului Baicoi pentru anul 2024

HCL 9/2024 privind aprobarea metodologiei de lucru in vederea acordarii ajutoarelor de urgenta in bani din bugetul local

HCL 8/2024 privind aprobarea numarului limita de angajari pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav in Orasul Baicoi, pentru anul 2024

HCL 7/2024 privind aprobarea Planului anual de actiuni sau lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca pe catre persoana apta de munca din familia beneficiara de ajutor de incluziune are obligatia sa le presteze in anul 2024

HCL 6/2024 privind stabilirea indemnizatiilor pentru functiile de demnitate publica, salariile de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei Orasului Baicoi, care se aplica incepand cu data de 01 ianuarie 2024

HCL 5/2024 privind scutirea de la plata impozitului pentru un mijloc de transport pentru contribuabili beneficiari ai Decretului- Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri

HCL 4/2024 privind atribuirea unui spatiu pentru sediul partidului politic Partidul S.O.S. – Filiala Baicoi, prin contract de inchiriere, in conditiile art. 26 si art. 27 din Legea 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale

HCL 3/2024 privind aprobarea incheierii unor acte aditionale la contractele de comodat incheiate cu tehnicieni dentari, pentru spatiile aflate in incinta Spitalului Orasenesc Baicoi

HCL 2/2024 privind aprobarea retelei de scolarizare pentru anul scolar 2024 – 2025, in Orasul Baicoi, Judetul Prahova

HCL 1/2024 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedinta de indata din data de 08.01.2024

 

Anul 2023

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local Băicoi

Registrul pentru evidența hotărârilor Consiliului Local Băicoi

HCL 152/2023

HCL 151/2023

HCL 150/2023

HCL 149/2023

HCL 148/2023

HCL 147/2023

HCL 146/2023

HCL 145/2023

HCL 144/2023

HCL 143/2023

HCL 142/2023 privind rectificarea bugetului local al orașului Băicoi, pentru anul 2023 și estimării pentru anii 2024-2026

HCL 141/2023

HCL 140/2023

HCL 139/2023

HCL 138/2023

HCL 137/2023

HCL 136/2023

HCL 135/2023

HCL 134/2023

HCL 133/2023

HCL 132/2023

HCL 131/2023

HCL 130/2023

HCL 129/2023

HCL 128/2023

HCL 127/2023 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL 126/2023 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Gradinitei cu Program Normal si Program Prelungit, Orasul Baicoi

HCL 125/2023 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale Liliesti, Orasul Baicoi

HCL 124/2023 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Liceului Tehnologic „Constantin Cantacuzino”, Oras Baicoi

HCL 123/2023 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Băicoi în “Comisia pentru prevenirea si eliminarea violentei, a faptelor de coruptie si discriminarii si promovarea interculturalitatii” si in “Grupul de acțiune antibullying” al Gradiniţei cu Program Normal şi Prelungit Dandelion

HCL 122/2023 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Băicoi în “Comisia pentru prevenirea si eliminarea violentei, a faptelor de coruptie si discriminarii si promovarea interculturalitatii” si in “Grupul de acțiune antibullying” al Gradinitei Mish-Mash, Orasul Baicoi

HCL 121/2023 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Băicoi în “Comisia pentru prevenirea si eliminarea violentei, a faptelor de coruptie si discriminarii si promovarea interculturalitatii” si in “Grupul de acțiune antibullying” al Gradinitei cu Program Normal si Program Prelungit Oras Baicoi

HCL 120/2023 privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de comodat incheiat cu CMI Dr. Voinescu Emanuel Serban, pentru spatiul aflat in incinta Spitalului Orasenesc Baicoi

HCL 119/2023 privind rectificarea bugetului local al Orasul Baicoi, pentru anul 2023 și estimări pentru anii 2024-2026

HCL 118/2023 privind infiintarea si concesionarea Serviciului de gestionare a cainilor fara stapan in Orasul Baicoi, judetul Prahova

HCL 117/2023 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Gradinitei cu Program Normal si Program Prelungit, Orasul Baicoi

HCL 116/2023 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale Liliesti, Orasul Baicoi

HCL 115/2023 privind mandatarea domnului Constantin Marius Ioan, reprezentantul Consiliului Local al Orasului Baicoi, jud.Prahova, pentru a vota in sedinta A.G.A., conform art. 12 alin. (2), art. 12 alin. (5) lit. d), art. 21 alin. (1) si art, 16 alin. (2) lit. j) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Apei – Prahova”, cu modificarile si completarile ulterioare aduse prin Actul Aditionla nr. 1 la Statut, retragerea comunei Rafov, judetul Prahova, din Asociatie, respectiv retragerea din contractual de delegare, prin incheierea de acte aditionale

HCL 114/2023 privind aprobarea atribuirii autorizatiei taxi nr.3 transportatorului autorizat SC INVARTE ROATA SRL

HCL 113/2023 privind prelungirea termenului de inchiriere a imobilului teren situate in Oras Baicoi, str. 9 Mai Judet Prahova, catre S.C. CALLIOPE SRL

HCL 112/2023 privind rectificarea bugetului local al Orasului Baicoi, pentru anul 2023 si estimari pentru anii 2024-2026

HCL 108/2023 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Liceului Tehnologic „Constantin Cantacuzino”, Oras Baicoi

HCL 107/2023 privind modificarea art. 1 din Hotararea Consiliului Local al Orasului Baicoi nr. 3/25.01.2023 privind modificarea art. 3 din Hotararea Consiliului Local al Orasului Baicoi nr. 90/19.07.2022 privind aprobarea proiectului tehnic si indicatorii tehnico-economici, ca urmare a intocmirii proiectului tehnic « Construire Centru Cultural Recreativ Baicoi – extinderea, modernizarea, reabilitarea, dotarea, schimbarea folosintei initiale cladire fost Spital Hepatita » si « Construire trotuare si piste de biciclete in Orasul Baicoi, Judetul Prahova », suplimentarea contributiei proprie in proiect, reprezentand cheltuieli neeligibile, ca urmare a intocmirii proiectului tehnic

HCL 106/2023 privind aprobarea contractului de comodat incheiat intre ASOCIATIA TANARUL PETROLIST si CLUBUL SPORTIV ORASENESC BAICOI pentru folosinta terenului de fotbal din Baicoi, strada Crisan, nr.2A

HCL 105/2023 privind aprobarea numirii reprezentantilor Consiliului local al Orasului Baicoi in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant din Orasul Baicoi pentru anul scolar 2023 – 2024 si Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii Educatiei

HCL 104/2023 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Structurii Comunitare Consultative la nivelul Orașului Băicoi

HCL 103/2023 privind modificarea art. 12 din Anexa la Hotararea Consiliului Local al Orașului Băicoi nr. 12/27.01.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Pietei Mixte Oras Baicoi, strada Schelei nr. 60, Judet Prahova

HCL 102/2023 privind rectificarea bugetului local al Orasului Baicoi, pentru anul 2023 si estimari pentru anii 2024-2026

HCL 99/2023 privind declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor -teren situate in Orasul Baicoi, județul Prahova in T95, T77, T123 si T124, in suprafata totala de 86.277 mp, pentru realizarea obiectivului de investitii „ Anghel Saligny” CONSTRUIRE PASAJ SUPRATERAN PESTE DN1, LA INTERSECTIA DINTRE DN1 CU DJ215

HCL 98/2023 privind rectificarea bugetului local al Orasului Baicoi, pentru anul 2023 si estimari pentru anii 2024-2026

HCL 97/2023 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL 96/2023 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Gradinitei cu Program Normal si Program Prelungit, Orasul Baicoi

HCL 95/2023 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Liceului Tehnologic „Constantin Cantacuzino”, Oras Baicoi

HCL 94/2023 privind aprobarea scoaterii la concurs a unui post unic vacant de medic primar dermatovenerologie in cabinetul de specialitate din ambulatorul integrat al Spitalului Orasenesc Baicoi

HCL 93/2023 privind aprobarea statului de functii al Spitalului Orasenesc Baicoi, valabil la 01.07.2023

HCL 92/2023 privind acordarea unui mandat special domnului Marius Ioan Constantin – Primar, reprezentantul localitatii Baicoi, jud.Prahova, sa voteze si sa semneze Statutul actualizat al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova

HCL 91/2023 privind acordarea unui mandat special domnului Marius Ioan Constantin – Primar, reprezentantul localitatii Baicoi, jud.Prahova pentru a aproba modificarea si actualizarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Mobilitate Prahova”, semnarea actului aditional la statut precum si modificarea cuantumului cotizatiei

HCL 90/2023 privind aprobarea participarii Unitatii Administrativ Teritoriale – ORAS BAICOI, judetul Prahova la majorarea capitalului social al Hidro Prahova S.A. Ploiesti

HCL 89/2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „CONSTRUIRE PASAJ SUPRATERAN PESTE DN 1 BAICOI LA INTERSECTIA INTRE DN 1 CU DJ 215”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

HCL 88/2023 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Gradinitei cu Program Normal si Program Prelungit, Orasul Baicoi

HCL 87/2023 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale Liliesti, Orasul Baicoi

HCL 86/2023 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Liceului Tehnologic „Constantin Cantacuzino”, Oras Baicoi

HCL 85/2023 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare “Interventie de urgenta in cazurile de violenta domestica – Echipa mobila”

HCL 84/2023 privind actualizarea componenței echipei mobile si a procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică

HCL 83/2023 privind actualizarea procedurii de identificare a beneficiarilor, de solutionare a situatiilor identificate si de acordare a stimulentului educational pentru copiii din gradinitele care provin din familii defavorizate

HCL 82/2023 privind aprobarea numirii unui reprezentant al Consiliului local al Orasului Baicoi in Consiliul de Administratie al Spitalului Orasenesc Baicoi si numirea a trei reprezentanti supleanti ai Consiliului local al Orasului Baicoi in Consiliul de Administratie al Spitalului Orasenesc Baicoi

HCL 81/2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza - DALI și a indicatorilor tehnico-mandatarea domnului Constantin Marius Ioan, reprezentantul Consiliului Local al Orasului Baicoi, jud.Prahova, pentru a vota in sedinta A.G.A., conform art. art. 13 alin. (2) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Apei – Prahova”, aprobarea aderarii comunei Valea Calugareasca, judetul Prahova ca membru al Asociatiei

HCL 80/2023 privind acordarea unui mandat special domnului Marius Ioan Constantin – Primar, reprezentantul localitatii Baicoi, jud.Prahova, pentru a vota în A.G.A. a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru Managementul Apei- Prahova" actualizarea Contractului de Delegare de Gestiune prin concesiune a serviciului de apă și canalizare nr.116/09.07.2009, actualizarea regulamentului serviciului de alimentare cu apă și canalizare, caietul de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și canalizare, strategia de dezvoltare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare

HCL 79/2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza - DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Infrastructura verde în Orașul Băicoi, județul Prahova” pentru Orașul Băicoi, județul Prahova

HCL 78/2023 privind rectificarea bugetului local al Orașului Băicoi, pentru anul 2023 și estimări pentru anii 2024-2026

HCL 77/2023 privind aprobarea documentatiei , SF si indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii « Construire locuinte nZeb pentru tineri in Orasul Baicoi, Judet Prahova »

HCL 76/2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Oraşului Băicoi

HCL 75/2023 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale Liliesti, Orasul Baicoi

HCL 74/2023 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Liceului Tehnologic „Constantin Cantacuzino”, Oras Baicoi

HCL 73/2023 privind aprobarea planului de ordine si siguranta publica al Orasului Baicoi, pentru anul 2023

HCL 72/2023 privind aprobarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Orasului Baicoi pentru anul 2023

HCL 71/2023 privind aprobarea participarii Orasului Baicoi la parteneriatul LEADER cu denumirea: „Parteneriatul pentru Dezvoltarea Zonei GAL Colinele Prahovei”

HCL 70/2023 privind prelungirea a 1 (unu) contract de inchiriere pentru camerele preluate in administrare de la SC Uzina Mecanica Plopeni SA, situate in Caminul de Nefamilisti, din Oras Baicoi, str. Schelei, nr. 2

HCL 69/2023 privind aprobarea rezilierii contractelor de inchiriere nr. 18/01.07.20216, nr. 6/01.04.2016, nr. 10/01.04.2016 si atribuirea camerelor nr. 30, 12, 54, 1 si 2 situate in Caminul de Nefamilisti, din Oras Baicoi, str. Schelei, nr. 2, preluate in administrare de la SC Uzina Mecanica Plopeni SA

HCL 68/2023 privind atribuirea spatiului locativ (locuinta), situat in Oras Baicoi str. Progresul, nr. 41, Bloc 41, Sc. B, Ap. 24, Parter, catre domnul Ciocianu Ioan si incheierea contractului de inchiriere

HCL 67/2023 privind aprobarea desfiintarii cladirii – fosta centrala termica situata in zona Centru Civic, strada Progresul nr. 35 A, nr. Cad. 26196 – C1

HCL 66/2023 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Orasului Baicoi, pentru anul 2023, si estimari pentru anii 2024-2026

HCL 65/2023 privind aprobarea Acordului de Parteneriat intre UAT Oras Baicoi si Asociatia pentru Dezvoltare Regionala si Politici Europene

HCL 64/2023 privind modificarea Anexei nr. 3 la Hotararea Consiliului Local al Orasului Baicoi nr. 62/26.04.2023 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Orasului Baicoi și al SPCLEP Oras Baicoi

HCL 63/2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza - DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și eficientizare energetică instituții publice – Primăria Orașului Băicoi” pentru Orașul Băicoi, județul Prahova

HCL 62/2023 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Orasului Baicoi și al SPCLEP Oras Baicoi

HCL 61/2023 privind inscrierea UAT Oras Baicoi in Programul privind casarea autovehiculelor uzate al Administratiei Fondului pentru Mediu

HCL 60/2023 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL 59/2023 privind aprobarea scoaterii la concurs a unor posturi vacante din statul de functii al Spitalului Orasenesc Baicoi

HCL 58/2023 privind aprobarea solicitarii adresata Autoritatii Nationale de Management al Calitatii in Sanatate privind retragerea Spitalului Orasenesc Baicoi din ciclul II de acreditare si reinscrierea in ciclul III de acreditare, formulata de catre Spitalul Orasenesc Baicoi, Judet Prahova

HCL 57/2023 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Gradinitei cu Program Normal si Program Prelungit, Orasul Baicoi

HCL 56/2023 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Liceului Tehnologic „Constantin Cantacuzino”, Oras Baicoi

HCL 55/2023 privind mandatarea domnului Constantin Marius Ioan, reprezentantul Consiliului Local al Orasului Baicoi, jud.Prahova, pentru a vota in sedinta A.G.A., conform art. art. 13 alin. (2) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Apei – Prahova”, aprobarea aderarii comunei Puchenii Mari, judetul Prahova ca membru al Asociatiei

HCL 54/2023 privind prelungirea a 1 (unu) contract de inchiriere pentru camerele preluate in administrare de la SC Uzina Mecanica Plopeni SA, situate in Caminul de Nefamilisti, din Oras Baicoi, str. Schelei, nr. 2

HCL 53/2023 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrarilor Publice si Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii - Construire Bazin de înot didactic și agrement - proiect tip, Str. Horia, Nr. 1, T2, CC 140a; A 132/2, oraș Băicoi, județul Prahova

HCL 52/2023 privind stabilirea condiţiilor de majorare a impozitului pe clădirile şi terenurile neîngrijite de pe raza Orasului Baicoi

HCL 51/2023 privind aprobarea “ Tabloului cuprinzand valorile impozabile, impozitele si taxele locale si altele asimilate acestora pentru anul 2024” aplicabile in Orasul Baicoi

HCL 50/2023 privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar al Orasului Baicoi, pe anul 2022

HCL 49/2023 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Orasului Baicoi, pentru anul 2023, si estimari pentru anii 2024-2026

HCL 48/2023 privind aprobarea proiectului si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,MODERNIZARE LOC DE JOACA CARTIER TUFENI”

HCL 47/2023 privind modificarea art. 2 din Hotararea Consiliului Local al Orasului Baicoi nr. 28/07.03.2023 privind aprobarea documentației proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din orașul Băicoi” și a cheltuielilor legate de proiect

HCL 46/2023 privind aprobarea solicitarii adresata Autoritatii Nationale de Management al Calitatii in Sanatate privind amanarea/reprogramarea vizitei de evaluare a Spitalului in cadrul procesului de acreditare ciclul al II-lea, programata pentru perioada 24.07.2023-28.07.2023, formulata de catre Spitalul Orasenesc Baicoi, Judet Prahova

HCL 45/2023 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Gradinitei cu Program Normal si Program Prelungit, Orasul Baicoi, pentru luna februarie 2023

HCL 44/2023 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Gradinitei cu Program Normal si Program Prelungit, Orasul Baicoi, pentru luna ianuarie 2023

HCL 43/2023 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale Liliesti

HCL 42/2023 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Liceului Tehnologic „Constantin Cantacuzino”, Oras Baicoi

HCL 41/2023 privind revizuirea numarului de burse scolare pentru elevii Scolii Gimnaziale, Liliesti, Oras Baicoi, pentru anul scolar 2022-2023

HCL 40/2023 privind aprobarea Regulamentului de gestionare a situatiilor de urgenta specifice tipului de risc “caderi masive de zapada” si riscurile asociate acestora

HCL 39/2023 privind trecerea din domeniul privat al UAT Băicoi in domeniul public al UAT Baicoi a imobilului (teren in suprafata de 300 mp si cladire administrativa C1 cu regim de inaltime S+P, in suprafata construita de 183 mp, suprafata desfasurata de 229 mp), situat in Baicoi, strada Unirii nr. 20, identificat prin nr. cad. 23602

HCL 38/2023 privind trecerea din domeniul privat al UAT Băicoi in domeniul public al UAT Baicoi a imobilului (teren in suprafata de 296 mp si cladire C1- Dispensar Tintea cu regim de inaltime P+1E, in suprafata construita de 145 mp , suprafata desfasurata de 290 mp), situat in Baicoi, strada Independentei nr. 161, identificat prin nr. cad. 30317

HCL 37/2023 privind aprobarea dezmembrarii imobilului (teren si constructii) CENTRUL DE INGRIJIRE SI ASISTENTA PENTRU PERSOANE ADULTE CU HANDICAP LILIESTI-BAICOI, situat in Orasul Baicoi, strada Infratirii nr. 124, identificat prin nr. cad. 22674

HCL 36/2023 privind aprobare P.U.Z. – “ Ridicare restrictie de construire (S= 1719 mp) pentru amplasare spatiu comercial si amenajare acces (Sstud.=2518 mp)’’, beneficiar SC MURARIA INC SRL, strada Republicii nr. 112, nr. Cad. 22513

HCL 35/2023 privind aprobare P.U.Z. – “ Ridicare restrictie de construire (S=4449 mp) si rectificare zonare functionala pentru amplasre spatiu comercial, spalatorie auto si amenajare acces ( Sstud.=6665 mp), beneficiar SC Exclusiv Car Trading SRL, strda Republicii nr. 77, nr. cad. 32206‘’

HCL 34/2023 privind prelungirea a 1 (unu) contract de inchiriere pentru camerele preluate in administrare de la SC Uzina Mecanica Plopeni SA, situate in Caminul de Nefamilisti, din Oras Baicoi, str. Schelei, nr. 2

HCL 33/2023 privind prelungirea termenului de inchiriere a imobilului teren, situat in Oras Baicoi, str. Republicii, nr. 142 Judet Prahova, catre dl. Foca Constantin Ion si incheierea unui act aditional la contractul de inchiriere nr. 7/03.04.2018

HCL 32/2023 privind inchirierea prin licitatie publica a imobilului teren, situat in Oras Baicoi, str. Independentei nr. 182, in suprafata de 100 mp, identificat prin NC 24227, aflat in domeniul privat al Orasului Baicoi, Judetul Prahova, in vederea desfasurarii activitatii comerciale prin amplasarea unei constructii cu caracter provizoriu

HCL 31/2023 privind modificarea denumirii proiectului, conform Ordinul MDLPA nr. 487/31.03.2022 si art. 1 din Hotararea Consiliului Local al Orasului Baicoi nr. 146/20.12.2022 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Administratiei prin Compania Nationala de Investitii ''C.N.I. '' S.A. a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii PROIECT TIP - ,,CONSTRUIRE CRESA MARE''Oras Baicoi, strada Rodnei nr. 22 B, tarlaua 32 parcela Cc 2923, judetul Prahova

HCL 30/2023 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Orasului Baicoi, pentru anul 2023, si estimari pentru anii 2024-2026

HCL 29/2023 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezerva bugetara constituit in bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice – Stefanica Florina Andreea, in vederea refacerii locuintei distruse in urma unui incediu

HCL 28/2023 privind aprobarea documentatiei proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar din orasul Baicoi” si a cheltuielilor legat de proiect

HCL 27/2023 privind participarea UAT ORAS BAICOI la proiectul „PH BIBLIOHUB”

HCL 26/2023 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale Liliesti, Orasul Baicoi

HCL 25/2023 privind prelungirea termenului de inchiriere a imobilului teren si constructie (fosta Scoala Prunaresti) situat in Oras Baicoi, str. Piatra Craiului, Judet Prahova, catre dl. Geanta Constantin si incheierea unui act aditional la contractul de inchiriere nr. 2/22.04.2020

HCL 24/2023 privind trecerea din domeniul privat al UAT Băicoi in domeniul public al UAT Baicoi a terenului in suprafaţă de 11.782 mp, identificat prin nr. cad. 32638, situat in Băicoi, strada Rodnei nr. 22B

HCL 23/2023 privind trecerea din domeniul public al UAT Baicoi in domeniul privat al UAT Baicoi a imobilului cladire C2 - Dispensar, in suprafata de 160 mp, identificata prin NC 20879-C2, situat in Oras Baicoi, strada Infratirii nr. 111

HCL 22/2023 privind aprobarea bugetului local al Orasului Baicoi, pentru anul 2023, si estimari pentru anii 2024-2026

HCL 21/2023 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL 20/2023 privind aprobarea prelungirii activitatii unor medici in cadrul Spitalului Orasenesc Baicoi

HCL 19/2023 privind aprobarea transformarii unor posturi din statul de functii din cadrul Spitalului Orasenesc Baicoi

HCL 18/2023 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Gradinitei cu Program Normal si Program Prelungit, Orasul Baicoi

HCL 17/2023 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Liceului Tehnologic „Constantin Cantacuzino”, Oras Baicoi

HCL 16/2023 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Băicoi în Grupul de acțiune antibullying al Scolii Gimnaziale, Liliesti Orasul Baicoi

HCL 15/2023 privind aprobarea retelei de scolarizare pentru anul scolar 2023 – 2024, in Orasul Baicoi, Judetul Prahova

HCL 14/2023 privind desemnarea membrilor Consiliului Local al orasului Baicoi in vederea constituirii comisiei privind evaluarea performanțelor individuale ale Secretarului General al orasului Baicoi, județul Prahova pentru anul 2022

HCL 13/2023 privind aprobarea Planului anual de actiuni pentru repartizarea orelor de munca catre beneficiarii de ajutor social, pentru anul 2023

HCL 12/2023 privind aprobarea numarului de asistenti personali pentru persoane cu handicap in orasul Baicoi, pentru anul 2023

HCL 11/2023 privind aprobarea metodologiei de lucru in vederea acordarii ajutoarelor de urgenta in bani din bugetul local

HCL 10/2023 privind aprobarea Planului de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Local al Orasului Baicoi pentru anul 2023

HCL 9/2023 privind actualizarea Nomenclatorului stradal al oraşului Băicoi, Judeţul Prahova

HCL 8/2023 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pentru anul 2022, la nivelul UAT Oraş Baicoi și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi

HCL 7/2023 privind aprobarea Regulamentului privind procedura de înregistrare, evidenţa şi radiere a vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a orașului BĂICOI

HCL 6/2023 privind unele masuri in domeniul gestionarii deseurilor pe raza administrativ teritoriala a Orasului Baicoi

HCL 5/2023 privind aprobarea incheierii unor acte aditionale la contractele de comodat incheiate cu tehnicieni dentari, pentru spatiile aflate in incinta Spitalului Orasenesc Baicoi

HCL 4/2023 privind aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra terenului in suprafata de 40,80 mp, situat in Baicoi, zona centru civic Liliesti, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 2183/02.04.2001 si actului aditional nr. 1/17.09.2018 catre d-na. Ghiurca Ana Maria si dl. Ghiurca Radu Cosmin

HCL 3/2023 privind modificarea art. 3 din Hotararea Consiliului Local al Orasului Baicoi nr. 90/19.07.2022 privind aprobarea proiectului tehnic si indicatorii tehnico-economici, ca urmare a intocmirii proiectului tehnic « Construire Centru Cultural Recreattv Baicoi – extinderea, modernizarea, reabilitarea, dotarea, schimbarea folosintei initiale cladire fost Spital Hepatita » si « Construire trotuare si piste de biciclete in Orasul Baicoi, Judetul Prahova », suplimentarea contributiei proprie in proiect, reprezentand cheltuieli neeligibile, ca urmare a intocmirii proiectului tehnic

HCL 2/2023 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local sursa A a deficitului secțiunii de dezvoltare

HCL 1/2023 privind acceptarea sponsorizării de la SC OMV PETROM SA conform contract nr. EP 93/19.12.2022

 

Anul 2022

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local Băicoi

Registrul privind avizele/rapoartele Comisiei 1 a Consiliului Local Băicoi

Registrul privind avizele/rapoartele Comisiei 2 a Consiliului Local Băicoi

Registrul privind avizele/rapoartele Comisiei 3 a Consiliului Local Băicoi

Registrul pentru evidența hotărârilor Consiliului Local Băicoi

HCL 158/2022 privind modificarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Orasului Baicoi

HCL 157/2022 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei Orasului Baicoi, care se aplica incepand cu data de 01 ianuarie 2023

HCL 156/2022 privind mentinerea calitatii de membru in Asociatia GAL Colinele Prahovei

HCL 155/2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Băicoi nr. 132 din 18.11.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Înființarea și dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar în orașul Băicoi” pentru orașul Băicoi, județul Prahova

HCL 154/2022 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Gradinitei cu Program Normal si Program Prelungit, Orasul Baicoi

HCL 153/2022 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale Liliesti, Orasul Baicoi

HCL 152/2022 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Liceului Tehnologic „Constantin Cantacuzino”, Oras Baicoi

HCL 151/2022 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Băicoi în Grupul de acțiune antibullying al Gradiniţei cu Program Normal şi Prelungit Dandelion

HCL 150/2022 privind darea in folosinta gratuita a echipamentului OSTEODENSITOMETRU DEXA seria A217H0758, catre Spitalul Orasenesc Baicoi

HCL 149/2022 privind aprobarea rezilierii contractului de inchiriere nr. 5/01.04.2016, incheiat intre Orasul Baicoi si doamna Popescu Mariana, pentru camera nr. 54, situata in Caminul de Nefamilisti, din Oras Baicoi, str. Schelei, nr. 2, preluat in administrare de la SC Uzina Mecanica Plopeni SA

HCL 148/2022 privind atribuirea de terenuri in folosinta gratuita pe durata existentei locuintei proprietate personala

HCL 147/2022 privind aprobare P.U.Z. – “ SCHIMBARE DESTINATIE TEREN ( S = 4088 mp ) DIN ZONA LOCUINTE COLECTIVE IN ZONA LOCUINTE INDIVIDUALE, PARCELARE TEREN SI AMENAJARE DRUM ACCES ( Sstud. = 5351 mp), beneficiar DOBROGEANU BOGDAN COSTIN, STRADA 9 MAI NR. 84, NR. CAD. 26559 ‘’

HCL 146/2022 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Administratiei prin Compania Nationala de Investitii ''C.N.I. '' S.A. a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii PROIECT TIP - ,,CONSTRUIRE CRESA MARE''oras Baicoi, strada Rodnei nr. 22 B, tarlaua 32 parcela Cc 2923, judetul Prahova

HCL 145/2022 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Orasului Baicoi, pentru anul 2022, si estimari pentru anii 2023-2025

HCL 144/2022 privind aprobarea documentatiei proiectului „Producere energie pentru consum propriu în orașul Băicoi, județ Prahova” si a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor asociati acestuia

HCL 143/2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Dotarea Spitalului Orășenesc Băicoi” pentru orașul Băicoi, județul Prahova

HCL 142/2022 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Gradinitei cu Program Normal si Program Prelungit, Orasul Baicoi

HCL 141/2022 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale Liliesti, Orasul Baicoi

HCL 140/2022 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Liceului Tehnologic „Constantin Cantacuzino”, Oras Baicoi

HCL 139/2022 privind aprobarea Protocolului de Colaborare intre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS) si Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT) Oras Baicoi, in vederea implementarii proiectului “HUB servicii sociale MMSS – SII MMSS “cod SMIS 2014=130963

HCL 138/2022 privind mandatarea domnului Constantin Marius Ioan, reprezentantul Consiliului Local al Orasului Baicoi, jud.Prahova, pentru a vota in sedinta A.G.A., conform art. art. 13 alin. (2) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Apei – Prahova”, aprobarea aderarii comunei Magurele, judetul Prahova ca membru al Asociatiei

HCL 137/2022 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al Oraşului Băicoi și a Regulamentului Local de Urbanism al Oraşului Băicoi aferent

HCL 136/2022 privind completarea HCL nr. 88/19.07.2022 privind asocierea oraşului Baicoi cu unele unităţi administrativ-teritoriale în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Mobilitate Prahova” pentru serviciul de transport public local

HCL 135/2022 privind scutirea de la plata impozitului pentru un mijloc de transport pentru contribuabili beneficiari ai Decretului- Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri

HCL 134/2022 privind scoaterea din evidentele fiscale ale Primariei Orasului Baicoi, a unor sume reprezentand amenzi contraventionale ale debitorilor decedati

HCL 133/2022 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Orasului Baicoi, pentru anul 2022, si estimari pentru anii 2023-2025

HCL 132/2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Imbunatatirea si dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar in orasul Baicoi” pentru orasul Baicoi

HCL 131/2022 privind aprobarea documentatiei proiectului „Producere energie pentru consum propriu în orașul Băicoi, județ Prahova” si a cheltuielilor legate de proiect si a indicatorilor asociati acestuia

HCL 130/2022 privind aprobarea iniţierii demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General al orașului Băicoi și a Regulamentului Local de Urbanism aferent

HCL 129/2022 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL 128/2022 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Gradinitei cu Program Normal si Program Prelungit, Orasul Baicoi

HCL 127/2022 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale Liliesti, Orasul Baicoi

HCL 126/2022 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Liceului Tehnologic „Constantin Cantacuzino”, Oras Baicoi

HCL 125/2022 privind aprobarea numarului de burse scolare pentru elevii Scolii Gimnaziale, Liliesti, Oras Baicoi, pentru anul scolar 2022-2023

HCL 124/2022 privind aprobarea numarului de burse scolare pentru elevii Liceului Tehnologic „Constantin Cantacuzino”, Oras Baicoi, pentru anul scolar 2022-2023

HCL 123/2022 privind aprobarea transformarii unor posturi din statul de functii, precum si transferarea unui salariat din sectia Psihiatrie, in cadrul Spitalului Orasenesc Baicoi

HCL 122/2022 privind mandatarea domnului Constantin Marius Ioan, reprezentantul Consiliului Local al Orasului Baicoi, jud.Prahova, pentru a vota in sedinta A.G.A., conform art. art. 13 alin. (2) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Apei – Prahova”, aprobarea aderarii comunei Plopu, judetul Prahova ca membru al Asociatiei

HCL 121/2022 privind modificarea si completarea HCL nr.74/28.06.2022 privind infiintarea serviciului public de gestionare a cainilor fara stapan la nivelul Orasului Baicoi, judetul Prahova

HCL 120/2022 privind aprobarea a doua (2) autorizatii taxi pentru realizarea serviciului de transport persoane in regim de taxi

HCL 119/2022 privind aprobare P.U.Z. – “EXTINDERE INTRAVILAN (S = 10.058 mp ) SI SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA MIXTA DEPOZITARE, INDUSTRIE, UNITATI AGRICOLE SI SERE PENTRU UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE, ZONA SPATII VERZI, PLANTATII DE PROTECTIE SI ZONA CAI DE COMUNICATIE RUTIERA (Sstud. = 12.500 mp), beneficiar SC EKUAL TECHNO SYSTEMS SRL, NR. CAD. 131, TARLA 53, PARCELA Lv 1541/1 ‘’

HCL 118/2022 privind aprobare P.U.Z. – “RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE (S = 6215 mp ) SI SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA MIXTA INSTITUTII SI SERVICII SI ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE IN ZONA INSTITUTII SI SERVICII PENTRU AMPLASARE SPATIU COMERCIAL SI AMENAJARE ACCESE ( Sstud. = 9317 mp) , beneficiar STATESCU CIPRIAN GHEORGHE , STRADA INFRATIRII NR. 2-4 , NR. CAD. 32601 , 32602 ‘’

HCL 117/2022 privind aprobarea incheierii (reinnoirii) contractului de inchiriere pentru camera nr. 16, situata in Caminul de Nefamilisti, din Oras Baicoi, str. Schelei, nr. 2, preluat in administrare de la SC Uzina Mecanica Plopeni SA

HCL 116/2022 privind inchirierea prin licitatie publica a imobilului cladire C3, situat in Oras Baicoi, str. Paltinului nr. 27, in suprafata de 274 mp, identificat prin NC 23592, aflat in domeniul privat al Orasului Baicoi, Judetul Prahova, in vederea desfasurarii activitatii de confectii metalice

HCL 115/2022 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Orasului Baicoi, pentru anul 2022, si estimari pentru anii 2023-2025

HCL 114/2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Renovarea energetică moderată a blocurilor CENTRU CIVIC LILIESTI nr. 2, 13, 24, 31, 32, 33, 34, 40 și 41 situate în Strada Progresului și a blocului nr. 17 situat în Strada Republicii ” în cadrul Programului de finanțare Planul Național de Redresare și Reziliență, Axa 1 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, runda a doua

HCL 113/2022 privind aprobarea delegarii gestiunii serviciului de iluminat public al Orasului Baicoi, judetul Prahova pentru strazile cuprinse in anexa inventar

HCL 112/2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Băicoi, județ Prahova nr. 54 din 20.05.2022 privind depunerea proiectului ”Asigurarea de sisteme TIC în U.A.T Orașul Băicoi, județul Prahova” în cadrul finanțării din fonduri europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte Pilonul IV-Coeziune economică, socială și teritorială-Componenta C10-Fondul local

HCL 111/2022 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale Liliesti, Orasul Baicoi

HCL 110/2022 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Liceului Tehnologic „Constantin Cantacuzino”, Oras Baicoi

HCL 109/2022 privind modificarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Orasului Baicoi

HCL 108/2022 privind aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra terenului in suprafata de 485 mp, NC 21897 situat in Baicoi, strada Aleea Tineretului nr. 5, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 12011/09.12.2008, catre dna. CONSTANTINESCU ELENA FLORINA

HCL 107/2022 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Orasului Baicoi, pentru anul 2022, si estimari pentru anii 2023-2025

HCL 106/2022 privind mandatarea domnului Constantin Marius Ioan, reprezentantul Consiliului Local al Orasului Baicoi, jud.Prahova, pentru a vota in sedinta A.G.A., conform art. art. 13 alin. (2) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Apei – Prahova”, primirea orasului Boldesti-Scaieni, judetul Prahova ca membru al Asociatiei,

HCL 105/2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Băicoi, județ Prahova, nr. 85 din 28.06.2022 privind aprobarea depunerii proiectului ”Infrastructură verde în Orașul Băicoi, județul Prahova” pentru Orașul Băicoi, județul Prahova în cadrul finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte Pilonul IV – Coeziune economică, socială și teritorială - Componenta C10 – Fondul local

HCL 104/2022 privind aprobarea numirii reprezentantilor Consiliului local al Orasului Baicoi in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant din Orasul Baicoi pentru anul scolar 2022 – 2023 si Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii Educatiei

HCL 103/2022 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Gradinitei cu Program Normal si Program Prelungit, Orasul Baicoi

HCL 102/2022 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Liceului Tehnologic „Constantin Cantacuzino”, Oras Baico

HCL 101/2022 privind aprobarea transformarii unor posturi din statul de functii, ca urmare a promovarii examenului grad sau vechime, in cadrul Spitalului Orasenesc Baicoi

HCL 100/2022 privind aprobarea planului local de actiune privind incluziunea sociala a cetateniIor romani apartinand minoritatii rome din Orasul Baicoi pentru anul 2022

HCL 99/2022 privind modificarea si completarea HCL nr.26/30.03.2021 privind infiintarea serviciului de transport in regim de taxi

HCL 98/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Directiei de Asistenta Sociala din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Baicoi

HCL 97/2022 privind mandatarea domnului Constantin Marius Ioan, reprezentantul Consiliului Local al Orasului Baicoi, jud.Prahova, pentru a vota in sedinta A.G.A., conform art. art. 13 alin. (2) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Apei – Prahova”, primirea comunei Sotrile, judetul Prahova ca membru al Asociatiei

HCL 96/2022 privind aprobare P.U.D. – “RIDICARE RESTRICŢIE DE CONSTRUIRE (S = 1925 mp) PENTRU CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO SELF SERVICE, ANEXA, ÎMPREJMUIRE TEREN, PARCARE, ALEI CAROSABILE ŞI PIETONALE, ORGANIZARE SANTIERE (Sst=4946,23mp) , ORAS BAICOI, STRADA REPUBLICII NR. 78, NR. CAD. 25248, BENEFICIAR : APOSTOIU CLAUDIU”

HCL 95/2022 privind scoaterea din evidentele fiscale ale Primariei Orasului Baicoi, a unor sume reprezentand amenzi contraventionale ale debitorilor decedati

HCL 94/2022 privind scaderea din evidenta fiscala a unor obligatii de plata provenite de la mijloace de transport radiate din oficiu de catre Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (S.P.C.R.P.C.I.V.) Prahova

HCL 93/2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru ,,AMENAJARE SPATII DE PARCARE PE STRADA INFRATIRII,, Oras Baicoi, Judet Prahova

HCL 92/2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate (DALI) si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,REABILITARE/ MODERNIZARE/ REPARATII/ AMENAJARE TROTUARE/RIGOLE STRAZI ORAS BAICOI”

HCL 91/2022 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Orasului Baicoi, pentru anul 2022, si estimari pentru anii 2023-2022

HCL 90/2022 privind APROBAREA PROIECTULUI TEHNIC SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI CA URMARE A INTOCMIRII PROIECTULUI TEHNIC ,,CONSTRUIRE CENTRU CULTURAL -RECREATIV BAICOI - EXTINDEREA , MODERNIZAREA, REABILITAREA, DOTAREA , SCHIMBAREA FOLOSINTEI INITIALE CLADIRE FOST SPITAL HEPATITA,, SI ,,CONSTRUIRE TROTUARE SI PISTE DE BICICLETE IN ORASUL BAICOI, JUDETUL PRAHOVA “, SUPLIMENTAREA CONTRIBUTIEI PROPRIE IN PROIECT REPREZENTAND CHELTUIELI NEELIGIBILE CA URMARE A INTOCMIRII PROIECTULUI TEHNIC

HCL 89/2022 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de trei luni, incepand luna august 2022

HCL 88/2022 privind asocierea oraşului Baicoi cu unele unităţi administrativ-teritoriale în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Mobilitate Prahova” pentru serviciul de transport public local

HCL 69/2022 privind aprobarea depunerii proiectului ”Construire ansamblu de locuințe nZEB plus pentru tineri în Orașul Băicoi, județ Prahova”

HCL 68/2022 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Gradinitei cu Program Normal si Program Prelungit, Orasul Baicoi

HCL 67/2022 privind acordarea unui mandat special domnului Marius Ioan Constantin- reprezentantul Oraşului Băicoi, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova”

HCL 66/2022 privind schimbarea denumirii din Centrul social de zi-cresa „Universul Piticilor”, in Centrul social de zi „Universul Piticilor”

HCL 65/2022 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale Liliesti, Orasul Baico

HCL 64/2022 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Liceului Tehnologic „Constantin Cantacuzino”, Oras Baicoi

HCL 63/2022 privind aprobarea scoaterii la concurs a unui post vacant din statul de functii al Spitalului Orasenesc Baicoi

HCL 62/2022 privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de comodat incheiat cu CMI Dr. Drilea Dorina, pentru spatiul aflat in incinta Spitalului Orasenesc Baicoi

HCL 61/2022 privind aprobarea vanzarii cu drept de preemtiune a unui teren in suprafata de 92 mp, situat in Oras Baicoi, strada Republicii, alipit blocului 36, nr. cad. 32691, catre dl. Stoian Albulescu Mirel

HCL 60/2022 privind aprobarea vanzarii cu drept de preemtiune a unui teren in suprafata de 345 mp, situat in Oras Baicoi, Fdt. Alunis, nr. 4B, nr. cad. 22613, catre d-na. Butaru Mariana Ticlina si dl. Butaru Nicolae

HCL 59/2022 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 1535 mp, situat in Oras Baicoi, str. Marasti, FN, nr. cad. 26062

HCL 58/2022 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 1462 mp, situat in Oras Baicoi, str. Infratirii, FN, nr. cad. 32564

HCL 57/2022 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Orasului Baicoi, pentru anul 2022, si estimari pentru anii 2023-2025

HCL 56/2022 privind actualizarea indicatorilor economici pentru obiectivul « Amenajarea Parcului Tineretului »

HCL 55/2022 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezerva bugetara constituit in bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice – Farcus Marius Constantin, in vederea realizarii unei interventii chirurgicale si tratament medical

HCL 54/2022 privind aprobarea depunerii proiectului “Asigurarea de sisteme TIC in U.A.T. Orașul BĂICOI JUDETUL PRAHOVA” pentru orașul BĂICOI, județul PRAHOVA în cadrul finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte Pilonul IV – Coeziune economică, socială și teritorială - Componenta C10 – Fondul local

HCL 53/2022 privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE, INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, STRATEGIEI DE TARIFARE ȘI COFINANȚĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE prevăzute în cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzata din judetul Prahova, în perioada 2014-2020”

HCL 52/2022 privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de comodat incheiat cu Cabinet Psihologie Cojocaru Mihaela

HCL 51/2022 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de trei luni, incepand cu luna mai 2022

HCL 50/2022 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Gradinitei cu Program Normal si Program Prelungit, Orasul Baicoi

HCL 49/2022 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Liceului Tehnologic „Constantin Cantacuzino”, Oras Baicoi

HCL 48/2022 privind aprobarea scoaterii la concurs a unor posturi vacante din statul de functii al Spitalului Orasenesc Baicoi

HCL 47/2022 privind aprobarea statului de functii al Spitalului Orasenesc Baicoi, valabil la 01.04.2022

HCL 46/2022 privind aprobarea planului local de actiune privind incluziunea sociala a cetateniIor romani apartinand minoritatii rome din Orasul Baicoi pentru anul 2022

HCL 45/2022 privind aprobarea planului de ordine si siguranta publica al Orasului Baicoi, pentru anul 2022

HCL 44/2022 privind mandatarea domnului Constantin Marius Ioan, reprezentantul Consiliului Local al Orasului Baicoi, jud.Prahova, pentru a vota in sedinta A.G.A., conform art. 32 alin. (1) din Statutul Asociatiei, modificarea/actualizarea si revizuirea Statutului si a Actului Constitutiv ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ‘’Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova’’, prin acte aditionale

HCL 43/2022 privind acceptarea sponsorizarii de la SC VITALIA SALUBRITATE SRL conform contract nr. 172/2022, inregistrat la Primaria Orasului Baicoi cu nr. 12557/19.04.2022

HCL 42/2022 privind prelungirea a 3 (trei) contract de inchiriere pentru camerele preluate in administrare de la SC Uzina Mecanica Plopeni SA, situate in Caminul de Nefamilisti, din Oras Baicoi, str. Schelei, nr. 2

HCL 41/2022 privind incetarea de drept a contractului de constituire a dreptului de superficie nr. 1916/04.12.2013 incheiat cu domnul Chirbea Antoniu Dumitru

HCL 40/2022 privind aprobarea incetarii contractului de concesiune nr. 6/09.06.2020 incheiat cu S.C. MANTA DENTAL – D SRL si incheierea unui contract de concesiune cu CMI Dr. Manta Mihnea pentru spatiul – Cabinet Medical, situat in incinta Dispensarului Liliesti, strada Republicii, nr. 291, Oras Baicoi

HCL 39/2022 privind aprobarea incetarii contractului de concesiune nr. 5/09.06.2020 incheiat cu CMI Dr. Manta Elena Vasilica, detinut in cota indiviza cu SC Manta Dental SRL, situat in incinta Dispensarului Liliesti, strada Republicii, nr. 291, Oras Baicoi

HCL 38/2022 privind actualizarea indicatorilor economici pentru Proiectul: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU GRADINITA CENTRU CIVIC LILIESTI, strada Progresul nr. 17, Oras Baicoi, Judetul Prahova, proiect in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 3, prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea B - Cladiri Publice. Apel de proiecte nr . POR/2020/3/3.1/b/2/NE,SE,SM

HCL 37/2022 privind aprobarea “Tabloului cuprinzand valorile impozabile, impozitele si taxele locale si altele asimilate acestora pentru anul 2023” aplicabile in Orasul Baicoi

HCL 36/2022 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Orasului Baicoi, pentru anul 2022, si estimari pentru anii 2023-2025

HCL 35/2022 privind incheierea exercitiului bugetar al Orasului Baicoi, pe anul 2021

HCL 34/2022 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Gradinitei cu Program Normal si Program Prelungit, Orasul Baicoi

HCL 33/2022 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale Liliesti, Orasul Baicoi

HCL 32/2022 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Liceului Tehnologic „Constantin Cantacuzino”, Oras Baicoi

HCL 31/2022 privind aprobarea numarului de burse scolare pentru elevii Scolii Gimnaziale, Liliesti, Oras Baicoi, pentru semestrul II al anului scolar 2021-2022

HCL 30/2022 privind aprobarea numarului de burse scolare pentru elevii Liceului Tehnologic „Constantin Cantacuzino”, Oras Baicoi, pentru semestrul II al anului scolar 2021-2022

HCL 29/2022 privind prelungirea a 1 (unu) contract de inchiriere pentru camerele preluate in administrare de la SC Uzina Mecanica Plopeni SA, situate in Caminul de Nefamilisti, din Oras Baicoi, str. Schelei, nr. 2

HCL 28/2022 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra lotului de teren situat in oras Baicoi, strada Trandafirilor nr. 5C

HCL 27/2022 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Băicoi nr. 23/22.02.2022 privind aprobarea proiectului,,DOTAREA CU MOBILIER SALA DE CONSILIU LOCAL DIN CADRUL PRIMĂRIEI ORAṢ BĂICOI”, proiect ce se va depune prin Programul National de Dezvoltare de Rurala (PNDR) 2014-2020- Axa LEADER prin Grupul de Acţiune Locală ,,Colinele Prahovei” pe măsura M7/6B ,,Dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor de bază in teritoriul GAL”

HCL 26/2022 privind incheierea contractului de constituire a dreptului de servitute pentru realizarea accesului pe proprietatea publica/privata in vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii sau mutarii retelelor publice de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora cu TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA, pentru terenul in suprafata de 2,0 mp, situat la intersectia strazii Tufenilor cu DS 775

HCL 25/2022 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Orasului Baicoi, pentru anul 2022, si estimari pentru anii 2023-2025

HCL 24/2022 privind asocierea Orasului Baicoi cu unele unitati administrative-teritoriale in vederea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Mobilitate Prahova” pentru serviciul de transport public local

HCL 23/2022 privind aprobarea proiectului ,,DOTAREA CU MOBILIER SALA DE CONSILIU LOCAL DIN CADRUL PRIMARIEI ORAS BAICOI”, proiect ce se va depune prin Programul National de Dezvoltare de Rurala (PNDR) 2014-2020- Axa LEADER prin Grupul de Actiune Locala ,,Colinele Prahovei” pe masura M7/6B ,,Dezvoltarea infrastructurii si serviciilor de baza in teritoriul GAL”

HCL 22/2022 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Liceului Tehnologic „Constantin Cantacuzino”, Oras Baicoi

HCL 21/2022 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Gradinitei cu Program Normal si Program Prelungit, Orasul Baicoi

HCL 20/2022 privind aprobarea formularului tipizat/invitatie in vederea inscrierii datelor in registrul agricol, conform art. 6 alin. (2) lit. e) si alin. (7) din Normele tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024

HCL 19/2022 privind aprobarea Planului de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Local al Orasului Baicoi pentru anul 2022

HCL 18/2022 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice în care persoanele care au săvârşit infracţiuni sau persoanele care au fost sancționate contravențional vor presta muncă neremunerată în folosul comunităţii, ca obligaţie stabilită de către instanţa de judecată

HCL 17/2022 privind aprobarea incetarii contractului de concesiune nr. 3/09.06.2020 incheiat cu CMI Dr. Savu Angelica si incheierea unui contract de concesiune cu SC Medical Center Gral SRL pentru spatiul – Cabinet Medical, situate in incinta Dispensarului Liliesti

HCL 16/2022 privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de concesiune nr. 4322/14.07.1997 si la contractul de concesiune nr. 5957/11.09.2001 incheiate cu Regia Autonoma Loteria Romana

HCL 15/2022 privind aprobarea transmiterii fara plata a mijlocului fix autobuzul scolar OTOKAR POYRAZ din proprietatea Liceului Tehnologic „ Constantin Cantacuzino” Baicoi in proprietatea UAT ORAS BAICOI

HCL 14/2022 privind aprobarea bugetului local al Orasului Baicoi, pentru anul 2022, si estimari pentru anii 2023-2025

HCL 13/2022 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL 12/2022 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale Liliesti, Orasul Baicoi

HCL 11/2022 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Gradinitei cu Program Normal si Program Prelungit, Orasul Baicoi

HCL 10/2022 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Liceului Tehnologic „Constantin Cantacuzino”, Oras Baicoi

HCL 9/2022 privind aprobarea numarului de asistenti personali pentru persoane cu handicap in orasul Baicoi, pentru anul 2022

HCL 8/2022 privind aprobarea Planului anual de actiuni pentru repartizarea orelor de munca catre beneficiarii de ajutor social, pentru anul 2022

HCL 7/2022 privind aprobarea metodologiei de lucru in vederea acordarii ajutoarelor de urgenta in bani din bugetul local, pentru anul 2022

HCL 6/2022 privind desemnarea membrilor Consiliului Local al orasului Baicoi in vederea constituirii comisiei privind evaluarea performanțelor individuale ale Secretarului General al orasului Baicoi, județul Prahova pentru anul 2021

HCL 5/2022 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei Orasului Baicoi si al SPCLEP Baicoi, care se aplica incepand cu data de 01 ianuarie 2022

HCL 4/2022 privind aprobarea incheierii unor acte aditionale la contractele de comodat incheiate cu tehnicienii dentari, pentru spatiile aflate in incinta Spitalului Orasenesc Baicoi

HCL 3/2022 privind aprobarea retragerii Orasului Baicoi din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Polul de Cresetere Ploiesti-Prahova”

HCL 2/2022 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra lotului de teren situat in oras Baicoi, strada Trandafirilor nr. 5C

HCL 1/2022 privind aprobarea retelei de scolarizare pentru anul scolar 2022 – 2023, in Orasul Baicoi, Judetul Prahova

 

Anul 2021

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local Băicoi

Registrul privind avizele/rapoartele comisiilor Consiliului Local Băicoi

Registrul pentru evidența hotărârilor Consiliului Local Băicoi

HCL 143/2021 privind mandatarea domnului Constantin Marius Ioan - Primar al Orașului Băicoi, reprezentant al Consiliului Local al Orașului Băicoi, Județ Prahova, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Apei - Prahova”, pentru a vota împotriva ajustării prețului pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare a SC Hidro Prahova SA

HCL 142/2021 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli centralizat al Orasului Baicoi, pentru anul 2021

HCL 141/2021 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Gradinitei cu Program Normal si Program Prelungit, Orasul Baicoi

HCL 140/2021 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Liceului Tehnologic „Constantin Cantacuzino”, Oras Baicoi, din cadrul Spitalului Orasenesc Baicoi

HCL 139/2021 privind aprobarea prelungirii activitatii unor medici cu contract de prestari servicii, in anul 2022, din cadrul Spitalului Orasenesc Baicoi

HCL 138/2021 privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de concesiune nr. 10/09.06.2020

HCL 137/2021 privind actualizarea pozitiei nr. 3 din anexa la Hotararea Consiliului Local al Orasului Baicoi nr. 79/15.10.2009 privind includerea unor imobile in inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Orasului Baicoi

HCL 136/2021 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra lotului de teren situat in oras Baicoi, strada Viitorului nr. 10 B

HCL 135/2021 privind scaderea din evidenta fiscala a unor obligatii de plata provenite de la mijloace de transport radiate din oficiu de catre Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (S.P.C.R.P.C.I.V.) Prahova

HCL 134/2021 privind scoaterea din evidentele fiscale ale Primariei Orasului Baicoi, a unor sume reprezentand amenzi contraventionale ale debitorilor decedati

HCL 133/2021 privind completarea si modificarea tabloului cuprinzand valorile impozabile, impozitele, taxele locale si altele asimilate acestora pentru anul 2022

HCL 132/2021 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli centralizat al Orasului Baicoi, pentru anul 2021

HCL 131/2021 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezerva bugetara constituit in bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice – Pavel Petre, in vederea refacerii locuintei distruse in urma unui incediu

HCL 130/2021 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Grădiniței cu Program Normal și Program Prelungit, Orașul Băicoi

HCL 129/2021 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale Liliești, Orașul Băicoi

HCL 128/2021 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Liceului Tehnologic „Constantin Cantacuzino”, Oraș Băicoi

HCL 127/2021 privind aprobarea transformării unor posturi din statul de funcții, ca urmare a promovării examenului grad sau vechime, precum și promovarea prin examen a titularilor posturilor, în cadrul Spitalului Orășenesc Băicoi

HCL 126/2021 privind organizarea activității de apărare împotriva incendiilor în unitatea administrativ teritorială Oraș Băicoi

HCL 125/2021 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Clubului Sportiv Orășenesc Băicoi

HCL 124/2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli centralizat al Orașului Băicoi, pentru anul 2021

HCL 123/2021 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii ,, PASAJ SUPRATERAN PESTE DN1 – BAICOI, INTERSECTIA INTRE DN 1 CU DJ 215”

HCL 122/2021 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii ,,CONSTRUIRE POD PESTE PARAUL DAMBU PE STRADA DUMBRAVA ROSIE; CONSTRUIRE POD PESTE PARAUL DAMBU PE STRADA DAMBULUI IN ZONA INTERSECTIEI STRAZII DAMBULUI CU STRADA AVIATORILOR; CONSTRUIRE POD PESTE PARAUL DAMBU PE STRADA DOROBANTI – ZONA LOCUINTE, STRADA DOROBANTI NR. 138, 140, 142, 144, AMENAJARE ALBIE PARAU DAMBU SI MODERNIZARE DRUM DE SERVITUTE DS 403/1 ACCES PROPRIETATI; DEMOLARE PODURI/ PODETE”

HCL 121/2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Orasului Baicoi, in vederea participarii in comisia de evaluare a probei interviului pentru ocuparea functiei de director/director adjunct din unitatile de invatamant de pe raza Orasului Baicoi

HCL 120/2021 privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL 119/2021 privind aprobarea transformarii unui post vacant din statul de functii al Spitalului Orasenesc Baicoi

HCL 118/2021 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Gradinitei cu Program Normal si Program Prelungit, Orasul Baicoi

HCL 117/2021 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale Liliesti, Orasul Baicoi

HCL 116/2021 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Liceului Tehnologic „Constantin Cantacuzino”, Oras Baicoi

HCL 115/2021 privind aprobarea numarului de burse scolare pentru elevii Liceului Tehnologic „Constantin Cantacuzino”, Oras Baicoi, pentru anul scolar 2021-2022

HCL 114/2021 privind aprobarea numarului de burse scolare pentru elevii Scolii Gimnaziale, Liliesti, Oras Baicoi, pentru anul scolar 2021-2022

HCL 113/2021 privind modificarea acordului intre Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Prahova si Unitatea Administrativ Teritoriala Paulesti, Blejoi, Plopeni si Baicoi in vederea realizarii obiectivului de investitii “Varianta ocolitoare Paulesti”

HCL 112/2021 privind acordarea unui mandat special Domnului Marius Ioan Constantin, reprezentantul Oraşului Baicoi, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deseurilor Prahova”

HCL 111/2021 privind atestarea apartenetei la domeniului privat al Orasului Baicoi a unor imobile cu destinatia – teren situate in Orasul Baicoi

HCL 110/2021 privind atribuirea de terenuri in folosinta gratuita pe durata existentei locuintei proprietate personala

HCL 109/2021 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Orasului Baicoi nr. 84/29.09.2014 privind aprobarea taxelor de folosinta ocazionala a terenului de tenis si a salii de sport a Liceului Tehnologic “Constantin Cantacuzino” pentru activitati sportive

HCL 108/2021 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli centralizat al Orasului Baicoi, pentru anul 2021

HCL 107/2021 privind acceptarea sponsorizarii de la SC OMV PETROM SA, conform contract nr. 28480/27.09.2021

HCL 106/2021 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezerva bugetara constituit in bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice – Farcus Marcela, in vederea refacerii locuintei distruse in urma unui incediu

HCL 105/2021 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezerva bugetara constituit in bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice – Dudau Marius, in vederea refacerii locuintei distruse in urma unui incendiu

HCL 104/2021 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezerva bugetara constituit in bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice – Bulareanu Petruta, in vederea refacerii locuintei distruse in urma unui incediu

HCL 103/2021 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Liceului Tehnologic „Constantin Cantacuzino”, Oras Baicoi

HCL 102/2021 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale Liliesti, Orasul Baicoi

HCL 101/2021 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Orasului Baicoi nr. 88/30.08.2021 reinnoirea acordului de parteneriat incheiat intre Oras Baicoi si Asociatia Club Sportiv Baicoi si darea in folosinta gratuita a bazei sportive din cartierul Tufeni

HCL 100/2021 privind atribuirea unui spatiu pentru sediul partidului politic PPU-SL Filiala Prahova , Oras Baicoi, prin contract de inchiriere, in conditiile art. 26 si art. 27 din Legea 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale

HCL 99/2021 privind solicitarea adresata Ministerului Educaţiei si Cercetării, pentru emiterea Avizului conform ȋn vederea schimbării destinaţiei imobilului clădire şi teren aferent – fostă anexă Ṣcoală Gimnazială Lilieşti din strada Republicii nr. 317 şi desfiinţarea acesteia

HCL 98/2021 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „CONSTRUIRE POD PESTE PARAUL DAMBU PE STRADA DUMBRAVA ROSIE; CONSTRUIRE POD PESTE PARAUL DAMBU PE STRADA DAMBULUI IN ZONA INTERSECTIEI STRAZII DAMBULUI CU STRADA AVIATORILOR; CONSTRUIRE POD PESTE PARAUL DAMBU PE STRADA DOROBANTI – ZONA LOCUINTESTRADA DOROBANTI NR. 138, 140, 142, 144, AMENAJARE ALBIE PARAU DAMBU SI MODERNIZARE DRUM DE SERVITUTE DS 403/1 ACCES PROPRIETATI; DEMOLARE PODURI/ PODETE EXISTENTE”.

HCL 97/2021 privind aprobarea Regulamentului privind emiterea „Autorizaţiei de spargere” , ,,Acordului administrator drum'' şi refacere a infrastructurii domeniului public şi privat al orasului BAICOI

HCL 96/2021 privind scoaterea din evidentele fiscale ale Primariei Orasului Baicoi, a unor sume reprezentand amenzi contraventionale ale debitorilor decedati

HCL 95/2021 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Orasului Baicoi, pentru anul 2021, si estimari pentru anii 2022-2024

HCL 94/2021 privind aprobarea asocierii Orașului Băicoi cu Județul Prahova in vederea realizării unui obiectiv de interes public “Modernizare si reabilitare Școala Generala nr. 2, str. Viilor, Oraș Băicoi”

HCL 93/2021 privind avizarea componentei comisiei de concurs/examen si comisiei de soluționare a contestațiilor, la concursul organizat de managerul unității, pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din cadrul Spitalului Orășenesc Băicoi

HCL 92/2021 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Orasului Baicoi, care vor face parte din comisia de concurs/examen si din comisia de solutionare a contestatiilor, la concursul organizat de managerul unitatii, pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director din cadrul Spitalului Orasenesc Baicoi

HCL 91/2021 privind aprobarea “Regulamentului de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din cadrul Spitalului Orășenesc Băicoi”

HCL 90/2021 privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Orasenesc Baicoi, valabil la 01.08.2021

HCL 89/2021 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Orasului Baicoi nr. 96/30.09.2019 privind modificarea Regulamentului de Organizare si functionare al Clubului Sportiv Orasenesc Baicoi

HCL 88/2021 privind reinnoirea acordului de parteneriat intre Oras Baicoi si Asociatia Club Sportiv Baicoi si darea in folosinta gratuita a bazei sportive din cartierul Tufeni

HCL 87/2021 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Gradinitei cu Program Normal si Program Prelungit, Orasul Baicoi

HCL 86/2021 privind aprobarea numirii reprezentantilor Consiliului local al Orasului Baicoi in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant din Orasul Baicoi pentru anul scolar 2021 – 2022 si Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii Educatiei

HCL 85/2021 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Băicoi nr. 62/29.06.2021 privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Băicoi, judeţ Prahova

HCL 84/2021 privind atribuirea spatiului locativ (locuinta), situat in fdt. Alunis, nr. 4C, Oras Baicoi, catre domnul Zaharia Ion si incheierea contractului de inchiriere

HCL 83/2021 privind atribuirea unui spatiu pentru sediul partidului politic Alianta Pentru Unirea Romanilor, Oras Baicoi, prin contract de inchiriere, in conditiile art. 26 si art. 27 din Legea 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale

HCL 82/2021 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Orasului Baicoi, pentru anul 2021, si estimari pentru anii 2022-2024

HCL 81/2021 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedinta ordinara din data de 30.08.2021

HCL 80/2021 privind alegerea președintelui de ședință

HCL 79/2021 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului pe luna iunie 2021, cadrelor didactice din cadrul Liceului Tehnologic „Constantin Cantacuzino”, Oraș Băicoi

HCL 78/2021 privind aprobarea instalării și marcării mijloacelor de semnalizare rutiera indicator “SENS UNIC” pe strada Cireșului, la intrarea din strada Postăvarului și indicatorului “ACCESUL INTERZIS” pe strada Cireșului, la intrarea din strada Parângului, din Oraș Băicoi, Județ Prahova

HCL 77/2021 privind aprobarea asocierii Orașului Băicoi cu județul Prahova în vederea realizării proiectelor din cadrul programului „South – Muntenia Energy Efficiency for Public Buildings Investement Programme” și aprobarea Acordului de Parteneriat cadru ce va fi încheiat de Orașul Băicoi cu Județul Prahova

HCL 76/2021 privind aprobarea rectificării bugetului local al Orașului Băicoi, pentru anul 2021, și estimări pentru anii 2022-2024

HCL 75/2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința ordinară din data de 27.07.2021

HCL 74/2021 privind aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Orășenesc Băicoi

HCL 73/2021 privind acceptarea sponsorizarii oferite de catre persoana juridica SC FILDAS TRADING SRL, constand in transferul cu titlu gratuit in proprietatea UAT Oras Baicoi a dreptului de proprietate asupra unor produse in valoare de 3.808,19 lei

HCL 72/2021 privind darea in folosinta gratuita a echipamentelor medicale achizitionate de Oras Baicoi prin proiectul ,,DOTAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI ORASENESC BAICOI‘’, catre Spitalul Orasenesc Baicoi

HCL 71/2021 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale Liliesti, Orasul Baicoi

HCL 70/2021 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului pe luna mai 2021, cadrelor didactice din cadrul Liceului Tehnologic „Constantin Cantacuzino”, Oras Baicoi

HCL 69/2021 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Gradinitei cu Program Normal si Program Prelungit, Orasul Baicoi

HCL 68/2021 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Liceului Tehnologic „Constantin Cantacuzino”, Oras Baicoi

HCL 67/2021 privind acceptarea sponsorizarii oferite de catre persoana juridica SC PHONEXY SRL, constand in transferul cu titlu gratuit in proprietatea UAT Oras Baicoi a dreptului de proprietate asupra unor produse in valoare de 4.404 lei

HCL 66/2021 privind acceptarea sponsorizarii oferite de catre persoana juridica SC MASPEX ROMANIA SRL, constand in transferul cu titlu gratuit in proprietatea UAT Oras Baicoi a dreptului de proprietate asupra unor produse in valoare de 1630,18 lei

HCL 65/2021 privind acceptarea colaborarii si sponsorizarii de la Asociatia Energy Policy Group/Grupul de Politici Energetice

HCL 64/2021 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Orasului Baicoi nr. 15/24.02.2021 privind acordarea de scutiri la plata impozitului datorat pentru cladirile detinute conform contractului de comodat incheiat cu Orasul Baicoi, situate in Oras Baicoi, str. Dorobanti, nr. 4, precum si pentru mijloacele de transport detinute de Asociatia Club Sportiv Baicoi, pentru anul 2021

HCL 63/2021 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra loturilor de teren situate in oras Baicoi, Strada Trandafirilor nr. 5C.

HCL 62/2021 privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Băicoi, judeţ Prahova

HCL 61/2021 privind completarea Nomenclatorului stradal al oraşului Băicoi, Judeţul Prahova, aprobat prin HCL Băicoi nr. 104/22.12.2020

HCL 60/2021 privind acordarea unui mandat special domnului Constantin Marius Ioan, reprezentantul Orasului Baicoi, jud.Prahova, in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ‘’Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova’’

HCL 59/2021 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale Liliesti, Orasul Baicoi

HCL 58/2021 privind aprobarea planului de ordine si siguranta publica al Orasului Baicoi, pentru anul 2021

HCL 57/2021 privind prelungirea a 2 (doua) contracte de inchiriere pentru camerele preluate in administrare de la SC Uzina Mecanica Plopeni SA, situate in Caminul de Nefamilisti, din Oras Baicoi, str. Schelei, nr. 2

HCL 56/2021 privind aprobare P.U.D. – “RIDICARE RESTRICŢIE DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE ATELIER REPARAŢII AUTO, SPĂLĂTORIE AUTO, REFACERE ÎMPREJMUIRE CU PORŢI DE ACCES, ALEE CAROSABILĂ ŞI PIETONALĂ ŞI PARCARE (Sst=1058mp), ORAS BAICOI, STRADA REPUBLICII NR. 376, NR. CAD. 20961 - BENEFICIAR : SC BLUE DOLPHIN CAR WASH SRL”

HCL 55/2021 privind stabilirea modelului legitimatiei pentru alesii locali la nivelul Orasului Baicoi

HCL 54/2021 privind modificarea organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Orasului Baicoi

HCL 53/2021 privind aprobarea Statutului Oraşului Băicoi

HCL 52/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului Orasului Baicoi

HCL 51/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Băicoi

HCL 50/2021 privind aprobarea participării în cadrul Programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings Investement Programme”

HCL 49/2021 privind aprobarea acordului între Unitatea Administrativ Teritorială Oraș Băicoi și Unitatea Administrativ- Teritorială Județul Prahova, în vederea realizării documentațiilor tehnico-economice pentru investiția «Extindere rețea de distribuție gaze naturale în unele localități din Județul Prahova»

HCL 48/2021 privind alegerea președintelui de ședință

HCL 47/2021 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Grădiniței cu Program Normal și Program Prelungit, Orașul Băicoi

HCL 46/2021 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale Liliești, Orașul Băicoi

HCL 45/2021 privind acordarea unui mandat special domnului Marius Ioan Constantin- reprezentantul Orașului Băicoi, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova"

HCL 44/2021 privind aprobarea promovării pe posturi vacante din statul de funcții, în cadrul aceleiași categorii profesionale, a unor salariați care au absolvit cursuri de calificare, în cadrul Spitalului Orășenesc Băicoi

HCL 43/2021 privind aprobarea scoaterii la concurs a unor posturi vacante din statul de funcții al Spitalului Orășenesc Băicoi

HCL 42/2021 privind aprobarea transformării unor posturi din statul de funcții și scoaterea la concurs în vederea ocupării acestora, în cadrul Spitalului Orășenesc Băicoi

HCL 41/2021 privind numirea a doi reprezentanți ai Consiliului local al Orașului Băicoi, ca membri supleanți în Consiliul de Administrație al Spitalului Orășenesc Băicoi

HCL 40/2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Orașului Băicoi

HCL 39/2021 privind Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de închiriere a utilajului TOCĂTOR CRENGI FORST ST6D

HCL 38/2021 privind aprobarea Proiectului „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE PENTRU GRĂDINIȚA CENTRU CIVIC LILIEȘTI, strada Progresul nr. 17, oraș Băicoi, județul Prahova, proiect în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3, prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B - Clădiri Publice. Apel de proiecte nr. POR/2020/3/3.1/b/2/NE, SE, SM

HCL 37/2021 privind aprobarea bugetului local al Orașului Băicoi, pentru anul 2021, și estimări pentru anii 2022-2024

HCL 36/2021 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Liceului Tehnologic „Constantin Cantacuzino”, Orașul Băicoi

HCL 35/2021 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice din cadrul Grădiniței cu Program Normal și Program Prelungit, Orașul Băicoi

HCL 34/2021 privind completarea scopului și obiectului de activitate al Clubului Sportiv Orășenesc Băicoi

HCL 33/2021 privind aprobarea revizuirii numărului de burse școlare pentru elevii Școlii Gimnaziale Liliești, Oraș Băicoi, semestrul II al anului școlar 2020-2021

HCL 32/2021 privind aprobarea revizuirii numărului de burse școlare pentru elevii Liceului Tehnologic „Constantin Cantacuzino”, Oraș Băicoi, semestrul II al anului școlar 2020-2021

HCL 31/2021 privind aprobarea înlocuirii unui reprezentant al Consiliului Local al Orașului Băicoi în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic „Constantin Cantacuzino” Oraș Băicoi pentru anul școlar 2020-2021

HCL 30/2021 privind aprobarea constituirii Grupului de lucru local pentru problemele romilor și aprobarea planului de acțiune privind incluziunea socială a cetățenilor români aparținând minorității rome din Orașul Băicoi pentru anul 2021

HCL 29/2021 privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din Bugetul Consiliului Local al Orașului Băicoi pentru anul 2021

HCL 28/2021 privind prelungirea a 4 (patru) contracte de închiriere pentru camerele preluate în administrare de la SC Uzina Mecanică Plopeni SA, situate în Căminul de Nefamiliști, din Oraș Băicoi, str. Schelei, nr. 2

HCL 27/2021 privind trecerea din domeniul privat al UAT Băicoi în domeniul public al UAT Băicoi a terenului în suprafață de 1061 mp, identificat prin nr. cad. 32243, situat în Băicoi, str. Trandafirilor nr. 5C

HCL 26/2021 privind aprobarea înființării serviciului de transport în regim de taxi în Orașul Băicoi

HCL 25/2021 privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare durabilă a Orașului Băicoi pentru perioada 2021-2027

HCL 24/2021 privind atribuirea de terenuri în folosință gratuită pe durata existenței locuinței proprietate personală

HCL 23/2021 privind aprobarea „Tabloului cuprinzând valorile impozabile, impozitele și taxele și altele asimilate acestora pentru anul 2022” aplicabile în Orașul Băicoi

HCL 22/2021 privind aprobarea Acordului între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Prahova și Unitățile Administrativ Teritoriale Păulești și Băicoi, în vederea realizării obiectivului de investiții „Varianta ocolitoare Păulești”

HCL 21/2021 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Atelierului de Gospodărie Locală

HCL 20/2021 privind aprobarea „Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea Orașului Băicoi, precum și constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții”

HCL 19/2021 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice

HCL 18/2021 privind aprobarea rețelei de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022, în Orașul Băicoi, Județul Prahova

HCL 17/2021 privind acceptarea sponsorizării oferite de către Asociația Club Sportiv „Aurora Băicoi” constând în transferul cu titlu gratuit în proprietatea UAT Oraș Băicoi a dreptului de proprietate asupra unor produse reprezentând SCUTECE BABYLINO

HCL 16/2021 privind prelungirea termenului de închiriere a spațiului situat în Oraș Băicoi, str. Dorobanți nr. 5, Județ Prahova, către Partidul Social Democrat, Organizația Băicoi și încheierea unui act adițional la contractul de închiriere nr. 3/30.01.2018

HCL 15/2021 privind acordarea de scutiri de la plata impozitului datorat pentru clădirile deținute conform contractului de comodat încheiat cu Orașul Băicoi, situate în Oraș Băicoi, str. Dorobanți nr. 4, precum și pentru mijloacele de transport deținute de Asociația Club Sportiv „Aurora Băicoi”, pentru anul 2021

HCL 14/2021 privind actualizarea taxei de salubritate instituită prin HCL nr. 85/30.08.2016 modificată prin HCL nr. 10/28.02.2017

HCL 13/2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 101/22.12.2020 privind aprobarea „Tabloului cuprinzând valorile impozabile, impozitele și taxele locale și altele asimilate acestora pentru anul 2021”, aplicabile în orașul Băicoi

HCL 12/2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Pieței Mixte Oraș Băicoi, strada Schelei nr. 60, Județ Prahova”

HCL 11/2021 privind alegerea președintelui de ședință

HCL 10/2021 privind desemnarea membrilor Consiliului Local al orașului Băicoi în vederea constituirii comisiei privind evaluarea performanțelor individuale ale Secretarului General al orașului Băicoi, județul Prahova pentru anul 2020

HCL 9/2021 privind aprobarea prelungirii activității unor medici cu contract de prestări servicii din cadrul Spitalului Orășenesc Băicoi

HCL 8/2021 privind aprobarea Planului anual de acțiuni pentru repartizarea orelor de muncă către beneficiarii de ajutor social, pentru anul 2021

HCL 7/2021 privind aprobarea numărului de asistenți personali pentru persoane cu handicap în orașul Băicoi, pentru anul 2021

HCL 6/2021 privind stabilirea criteriilor proprii și a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență în bani din bugetul local, pentru anul 2021

HCL 5/2021 privind închirierea pajiștilor prin atribuire directă aflate în proprietatea privată a Orașului Băicoi, Județul Prahova, rămase disponibile, respectiv Lot 2 Țintea în suprafață de 16,15 ha”

HCL 4/2021 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Orașului Băicoi nr. 41/09.04.2020 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru proiectul „Construire Centru Cultural - Recreativ Băicoi - Extinderea, Modernizarea, Reabilitarea, Dotarea, Schimbarea Folosinței Inițiale Clădire Fost Spital Hepatită și Construire Trotuare și Piste de Biciclete în Orașul Băicoi, Județul Prahova”

HCL 3/2021 privind aprobarea încheierii unor acte adiționale la contractele de comodat încheiate cu tehnicienii dentari, pentru spațiile aflate în incinta Spitalului Orășenesc Băicoi

HCL 2/2021 privind încheierea contractului de constutuire a dreptului de servitute pentru realizarea accesului pe proprietatea publică/privată în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor publice de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora cu SC ORANGE ROMANIA SA, pentru suprafața de teren de 100 mp, situat în Tarlaua 52, Parcela 97 - Deal Țintea, Rezervoare Apă

HCL 1/2021 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local sursa A a deficitului secțiunii de dezvoltare

Anul 2020

HCL 110/2020 privind aprobarea programului cadru de conformare al Spitalului Orășenesc Băicoi

HCL 109/2020 privind aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Orășenesc Băicoi

HCL 108/2020 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice

HCL 107/2020 privind aprobarea cuantumului burselor școlare pentru elevii Liceului Tehnologic „Constantin Cantacuzino” Orașul Băicoi din Orașul Băicoi și Școala Gimnazială, Liliești, Orașul Băicoi, pentru anul școlar 2020-2021

HCL 106/2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Orașului Băicoi în comisia de admitere a copiilor în cadrul Centrului Social de zi - „Universul Piticilor”, Oraș Băicoi

HCL 105/2020 privind reorganizarea și funcționarea Comisiei Locale de ordine publică a orașului Băicoi

HCL 104/2020 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al orașului Băicoi, județul Prahova

HCL 103/2020 privind schimbarea denumirii obiectivului TÂRGUL ORAȘULUI BĂICOI în PIAȚA MIXTĂ ORAȘ BĂICOI, strada Schelei nr. 60

HCL 102/2020 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a unității administrativ teritoriale Oraș Băicoi a imobilului (teren) în suprafață de 4554 mp, situat în oraș Băicoi, str. Horia nr. 1, identificat prin nr. cad/CF: 22460

HCL 101/2020 privind aprobarea „Tabloului cuprinzând valorile impozabile, impozitele și taxele locale și altele asimilate acestora pentru anul 2021” aplicabil în orașul Băicoi

HCL 100/2020 privind aprobarea rectificării bugetului local al orașului Băicoi, pentru anul 2020, și estimări pentru anii 2021-2023

HCL 99/2020 privind aprobarea programului operațional de conformare al Spitalului Orășenesc Băicoi

HCL 98/2020 privind aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Orășenesc Băicoi

HCL 97/2020 privind aprobarea numirii reprezentanților Consiliului Local al Orașului Băicoi în Consiliul de Administrație al Spitalului Orășenesc Băicoi

HCL 96/2020 privind desemnarea reprezentantului Orașului Băicoi, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de Creștere Ploiești - Prahova”

HCL 95/2020 privind desemnarea reprezentantului Orașului Băicoi, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriate pentru Managementul Apei - Prahova”

HCL 94/2020 privind desemnarea reprezentantului Orașului Băicoi în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriate pentru Managementul Deșeurilor - Prahova”

HCL 93/2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Orașului Băicoi, în Adunarea Generală a Acționarilor SC HIDRO PRAHOVA SA

HCL 92/2020 privind aprobarea numirii reprezentanților Consiliului Local al Orașului Băicoi în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ din orașul Băicoi pentru anul școlar 2020-2021 și Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității Educației

HCL 91/2020 privind aprobarea angajării fără concurs, pe perioadă determinată, până la ocuparea prin concurs a postului de bucătar la Blocul Alimentar al Spitalului Orășenesc Băicoi

HCL 90/2020 privind aprobarea transformării unor posturi din statul de funcții și promovarea titularilor de post în gradul/treapta profesională corespunzătoare în cadrul Spitalului Orășenesc Băicoi

HCL 89/2020 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice

HCL 88/2020 privind aprobarea numărului de burse școlare pentru elevii Liceului Tehnologic „Constantin Cantacuzino” Orașul Băicoi și Școala Gimnazială, Liliești, Orașul Liliești, pentru anul școlar 2020-2021

HCL 87/2020 privind prelungirea termenului de închiriere a imobilelor teren situate în Oraș Băicoi, str. Republicii nr. 35 și str. Republicii nr. 270, județ Prahova, către S.C. CALLIOPE SRL

HCL 86/2020 privind aprobare P.U.Z. - „Schimbare destinație teren din zona unități industriale, depozitare, subzonă industrie nepoluantă în zonă locuințe cu regim mic de înălțime și parcelare teren (S=6812 mp) în vederea atribuirii de loturi locuințe pentru tineri (Sstud. = 8715), beneficiar Oraș Băicoi, strada Trandafirilor 5C, nr. cad. 28639, 22778, 28600, Tarlaua 50, parcelele N3789, A3791, Cc3785, A3787”

HCL 85/2020 privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Băicoi nr. 71/05.08.2020 pentru aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice pentru Grădinița Centru Civic Liliești, str. Progresul nr. 17, oraș Băicoi, județul Prahova, proiect în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3, prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B - Clădiri Publice”

HCL 84/2020 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de comodat încheiat cu CMI Dr. Voinescu Emanuel Șerban, pentru spațiul aflat în incinta Spitalului Orășenesc Băicoi

HCL 83/2020 privind modificarea capitolului IV Prețul închirierii punctul 3 din Anexa nr. 3 la HCL 45/20.05.2020

HCL 82/2020 privind acordarea unor facilități fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020

HCL 81/2020 privind aprobarea rectificării bugetului local al Orașului Băicoi, pentru anul 2020, și estimări pentru anii 2021-2023

HCL 80/2020 privind alegerea viceprimarului orașului Băicoi

HCL 79/2020 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate și aprobarea componenței acestora

HCL 78/2020 privind alegerea președintelui de ședință

HCL 77/2020 privind alegerea președintelui de ședință

HCL 76/2020 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot „Bazin de înot didactic”, Oraș Băicoi, str. Republicii nr. 10, Tarla 4, Parcela Cc 105, Județ Prahova

HCL 75/2020 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al unității administrativ teritoriale oraș Băicoi a imobilelor (construcții) - POD PÂRÂU DÂMBU, situat în oraș Băicoi, str. Dumbrava Roșie și aprobarea desființării acestora

HCL 74/2020 privind aprobarea rectificării bugetului local al Orașului Băicoi, pentru anul 2020, și estimării pentru anii 2021-2023

HCL 71/2020 privind aprobarea studiului de fezabilitate (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice pentru Grădinița Centru Civic Liliești, str. Progresul nr. 17, oraș Băicoi, județul Prahova

HCL 70/2020 privind modificarea denumirii obiectivului de investiții „Reabilitare / refacere trei poduri în orașul Băicoi, județul Prahova - pod peste Pârâul Dâmbu la intersecția cu strada Dumbrava Roșie - Pod peste Pârâul Dâmbu la intersecția străzii Dâmbului cu strada Dorobanți - Pod peste Pârâul Dâmbu str. Dorobanți zona locuințe nr. 138, 140, 142 și 144” în „Construire pod peste Pârâul Dâmbu pe str. Dumbrava Roșie; Construire pod peste Pârâul Dâmbu pe str. Dâmbului în zona intersecției străzii Dâmbului cu strada Aviatorilor; Construire pod peste Pârâul Dâmbu pe strada Dorobanți - zona locuințe strada Dorobanți nr. 138, 140, 142, 144, amenajare albie Pârâu Dâmbu și modernizare drum de servitute DS 403/1 acces proprietăți; Demolare poduri / podețe existente

HCL 69/2020 privind ajustarea pe tarife distincte pentru serviciul prestat persoanelor fizice și juridice privind colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor menajere și asimilabile acestora de către Floricon Salub SRL, începând cu data de 1.08.2020

HCL 68/2020 privind acordarea unor facilități fiscale la plata impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020

HCL 67/2020 privind aprobarea solicitării de actualizare a contractului de finanțare a proiectului „Amenajare Parc Central Băicoi” prin act adițional

HCL 66/2020 privind aprobarea prelungirii activității d-nei. Gavrilidis Luminița - biolog principal în Laboratorul de Analize Medicale, în cadrul Spitalului Orășenesc Băicoi

HCL 65/2020 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice pentru Școala Gimnazială Liliești, Orașul Băicoi

HCL 64/2020 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice pentru Grădinița cu Program Normal și Program Prelungit, Orașul Băicoi

HCL 63/2020 privind stabilirea modului de întocmire și ținere la zi a registrului agricol al orașului Băicoi, pentru perioada 2020-2024

HCL 62/2020 privind aprobarea planului de siguranță și ordine publică al Orașului Băicoi

HCL 61/2020 privind modificarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Băicoi

HCL 60/2020 privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită și încheierea unui contract de comodat pentru imobilul clădire C1, din Oraș Băicoi, str. Paltinului nr. 27

HCL 59/2020 privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită și încheierea unui contract de comodat pentru spațiul din incinta clădirii administrative sediul S.P.C.L.E.P. Băicoi

HCL 58/2020 privind prelungirea a 2 (două) contracte de închiriere pentru camerele preluate în administrare de la SC Uzina Mecanică Plopeni SA, situate în Căminul de Nefamiliști, din Oraș Băicoi, str. Schelei, nr. 2

HCL 57/2020 privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Oraș Băicoi nr. 32/30.03.2020

HCL 56/2020 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al unității administrativ-teritoriale Oraș Băicoi a imobilului (construcție) - PIAȚA AGROALIMENTARĂ LILIEȘTI și aprobarea desființării acesteia

HCL 55/2020 privind stingerea din evidența contabilă a soldurilor conturilor „Active fixe corporale în curs de execuție” - 231

HCL 54/2020 privind aprobarea rectificării bugetului local al Orașului Băicoi, pentru anul 2020, și estimări pentru anii 2021-2023

HCL 53/2020 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate

HCL 52/2020 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Orașului Băicoi

HCL 51/2020 privind alegerea președintelui de ședință

HCL 50/2020 privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Băicoi, județ Prahova

HCL 49/2020 privind însușirea contractului privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public la nivelul Orașului Băicoi

HCL 48/2020 privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru camerele preluate în administrare de la SC Uzina Mecanică Plopeni SA, situate în căminul de nefamiliști, din Oraș Băicoi, str. Schelei nr. 2

HCL 47/2020 privind prelungirea termenului de închiriere a spațiului situat în Oraș Băicoi, str. Tufenilor, f.n., Județ Prahova, către SC ONIT IMPEX S.R.L. și încheierea unui act adițional la contractul de închiriere nr. 3/18.05.2015

HCL 46/2020 privind aprobarea concesionării fără licitație publică a spațiilor cu destinația de cabinete medicale din incinta Dispensarului Liliești și Dispensarului Țintea, Oraș Băicoi, Județul Prahova

HCL 45/2020 privind închirierea pajiștilor prin atribuire directă aflate în proprietatea privată a orașului Băicoi, județul Prahova, rămase disponibile în urma rezilierii unui contract

HCL 44/2020 privind rectificarea bugetului local al Orașului Băicoi, pentru anul 2020, și estimări pentru anii 2021-2023

HCL 43/2020 privind implementarea proiectului „Dotarea cu echipamente pentru dezinfecție și dezinsecție a orașului Băicoi, județul Prahova”

HCL 42/2020 privind aprobarea solicitării de actualizare a contractului de finanțare a proiectului „Amenajare Parc Central Băicoi”, prin act adițional

HCL 41/2020 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: „Construire Centru Cultural-Recreativ Băicoi, extinderea, modernizarea, reabilitarea, dotarea, schimbarea folosinței inițiale clădire fost spital hepatită și construire trotuare și piste de biciclete în orașul Băicoi, județul Prahova”

HCL 40/2020 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect: „Construire Centru Cultural-Recreativ Băicoi, extinderea, modernizarea, reabilitarea, dotarea, schimbarea folosinței inițiale clădire fost spital hepatită și construire trotuare și piste de biciclete în orașul Băicoi, județul Prahova”

HCL 39/2020 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice

HCL 38/2020 privind aprobarea revizuirii numărului de burse școlare pentru elevii Liceului Tehnologic „Constantin Cantacuzino”, Oraș Băicoi, precum și structurile aferente acestuia, pentru semestrul II al anului școlar 2019-2020

HCL 37/2020 privind aprobarea angajării fără concurs a unui medic de laborator, pe o perioadă determinată de 6 (șase) luni, precum și aprobarea angajării cu personal contractual medical și auxiliar, la nevoie, în cadrul Spitalului Orășenesc Băicoi, ca urmare a instituirii stării de urgență pe teritoriul României, conform Decretului Președintelui României nr. 195/16.03.2020

HCL 36/2020 privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Orășenesc Băicoi, valabil la 01.03.2020

HCL 35/2020 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a președintelui Clubului Sportiv Orășenesc Băicoi

HCL 34/2020 privind acceptarea sponsorizării de la SC UBITECH CONSTRUCȚII SRL privind transferul cu titlu gratuit în proprietatea UAT Oraș Băicoi a dreptului de proprietate asupra următoarelor produse: 1 Ecran Proiecție și 1 Videoproiector

HCL 33/2020 privind acceptarea sponsorizării de la SC DINENG SERV SRL privind transferul cu titlu gratuit în proprietatea UAT Băicoi a dreptului de proprietate asupra Proiectului Tehnic și a drepturilor de proprietate intelectuală

HCL 32/2020 privind aprobarea închirierii imobilului (teren și construcție) fosta școală Prunărești către dl. Geantă Constantin

HCL 31/2020 privind aprobare P.U.Z. - „Ridicare restricție temporară de construire și schimbare destinație teren (S=2164 mp) din zona industrii și servicii publice și locuințe în subzona instituții și servicii pentru amplasare spațiu comercial și amenajare drum și acces (Sstud=3210 mp)-oraș Băicoi, str. Republicii nr. 103, nr. cadastral 23501, T12, P 973, 974”, beneficiar David Grațiela Ioana

HCL 30/2020 privind punerea la dispoziția PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL PRAHOVA ÎN PERIOADA 2014-2020 a terenului pentru construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia

HCL 29/2020 privind aprobarea rectificării bugetului local al Orașului Băicoi, pentru anul 2020, și estimării pentru anii 2021-2023

HCL 28/2020 privind modificarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru „Reabilitare/modernizare/reparații/parte carosabilă, sisteme de colectare ape pluviale, acostamente, podețe-străzi Oraș Băicoi” aprobați prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Băicoi nr. 74/28.08.2019

HCL 27/2020 privind aprobarea încheierii unui act adițional în vederea ajustării prețului contractului de lucrări nr. 3232/30.01.2019, generat de adoptarea unor dispoziții de șantier, ca urmare a lucrărilor suplimentare desfășurate în șantierul de construire a parcului central

HCL 26/2020 privind aprobarea constituirii comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea a 3 (trei) posturi de îngrijitor cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, pozițiile 151, 152 și 153 din statul de funcții (deservire posturi fixe: Camera de Gardă, Laborator analize, Laborator Radiologie, Ambulator, administrativ), din statul de funcții al Spitalului Orășenesc Băicoi

HCL 25/2020 privind aprobarea organizării unui salon de supraveghere postanestezică, denumit SPA, în cadrul Spitalului Orășenesc Băicoi

HCL 24/2020 privind alegerea președintelui de ședință

HCL 23/2020 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice

HCL 22/2020 privind aprobarea planului local de acțiune privind incluziunea socială a cetățenilor români aparținând minorității rome din Orașul Băicoi pentru anul 2020

HCL 21/2020 privind modificarea și completarea art. 1 din HCL 21/26.08.2004 privind trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul privat al unității administrativ teritoriale

HCL 20/2020 privind aprobarea bugetului local al Orașului Băicoi, pentru anul 2020, și estimări pentru anii 2021-2023

HCL 19/2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Orașului Băicoi și al SPCLEP Băicoi, care se aplică începând cu data de 1 februarie 2020

HCL 18/2020 privind acordarea unui sprijin financiar, elevului Mihai Constantin Răzvan, pentru a reprezenta România la Campionatul Mondial de Talente „World Championships of Performing Arts” ce se va desfășura în California, Los Angeles

HCL 17/2020 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflată în situație de extremă dificultate - Iliuță Cătălina Mariana

HCL 16/2020 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, lui Ștefănoiu Florian, pentru minorul Ștefănoiu Luca Răzvan, în vederea realizării unui tratament medical

HCL 15/2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare și reabilitare Școala cu clasele I-VIII Țintea, Corp C1 și C2, Oraș Băicoi, județul Prahova”

HCL 14/2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare și Modernizare Liceul Tehnologic Constantin Cantacuzino, Oraș Băicoi, Județul Prahova”

HCL 13/2020 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare și reabilitare Școala Generală nr. 2, strada Viilor, Oraș Băicoi, Județul Prahova”

HCL 12/2020 privind modificarea Capitolului 4 - „Organizarea sistemului actual de iluminat public în orașul Băicoi”, pct. 4.1. „Determinarea valorii estimate a contractului”, din cadrul Studiului de Oportunitate al Serviciului de Iluminat Public al Orașului Băicoi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Băicoi nr. 106/28.11.2019

HCL 11/2020 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice

HCL 10/2020 privind aprobarea revizuirii numărului de burse școlare pentru elevii Școlii Gimnaziale Liliești, Oraș Băicoi, semestrul II al anului școlar 2019-2020

HCL 9/2020 privind aprobarea rețelei de școlarizare pentru anul școlar 2020 - 2021, în Orașul Băicoi, județul Prahova

HCL 8/2020 privind aprobarea scoaterii la concurs a unor posturi vacante din statul de funcții al Spitalului Orășenesc Băicoi

HCL 7/2020 privind stabilirea criteriilor proprii și a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență în bani, pentru anul 2020

HCL 6/2020 privind aprobarea numărului de asistenți personali pentru persoane cu handicap în orașul Băicoi, în anul 2020

HCL 5/2020 privind aprobarea Planului anual de acțiuni pentru repartizarea orelor de muncă către beneficiarii de ajutor social, pentru anul 2020

HCL 4/2020 privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Orașului Băicoi pentru anul 2020

HCL 3/2020 privind darea în folosință gratuită a echipamentului Platinium DRF (sistem de radiografie și fluoroscopie în configurație digitală) seria M186F0317, către Spitalul Orășenesc Băicoi

HCL 2/2020 privind aprobarea încheierii unor acte adiționale la contractele de comodat încheiate cu tehnicienii dentari, pentru spațiile aflate în incinta Spitalului Orășenesc Băicoi

HCL 1/2020 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea serviciului public de salubrizare stradală (măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice) și deszăpezire (curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț) a Orașului Băicoi, prin concesiune de servicii cu respectarea procedurilor de achiziție publică prevăzută de legislația în materie

Anul 2019

HCL 119/2019 privind aprobarea modificării indicatorilor tehnici aprobați prin HCL nr. 76/28.08.2018 pentru obiectivul „Construire trotuare și piste de biciclete în Orașul Băicoi, județul Prahova”

HCL 118/2019 privind aprobarea sumelor necesare decontării transportului cadrelor didactice

HCL 117/2019 privind aprobarea prelungirii activității unor medici cu contract de prestări servicii și aprobarea scoaterii la concurs a unor posturi vacante din cadrul Spitalului Orășenesc Băicoi

HCL 116/2019 privind aprobarea modificării contractului de închiriere pășune nr. 10087/12.05.2015, încheiat între Orașul Băicoi și dl. Piscu George

HCL 115/2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru delegarea Serviciului de Iluminat Public în Orașul Băicoi

HCL 114/2019 privind aprobarea „Tabloului cuprinzând valorile impozabile, impozitele și taxele locale și altele asimilate acestora pentru anul 2020” aplicabile în Orașul Băicoi

HCL 113/2019 privind aprobarea rectificării bugetului local al Orașului Băicoi, pentru anul 2019, și estimării pentru anii 2020-2022

HCL 112/2019 privind aprobarea asocierii Orașului Băicoi cu Județul Prahova în vederea realizării unui obiectiv de interes public ”Dotări - Echipamente loc de joacă Grădinița Liliești Blocuri - Oraș Băicoi”

HCL 111/2019 privind schimbarea denumirii unității de învățământ „Liceul Tehnologic Constantin Cantacuzino” Orașul Băicoi în „Liceul Teoretic Băicoi”

HCL 110/2019 privind alegerea președintelui de ședință

HCL 109/2019 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice

HCL 108/2019 privind aprobarea scoaterii la concurs a unui post vacant din cadrul Spitalului Orășenesc Băicoi

HCL 107/2019 privind aprobarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Băicoi începând cu 01 decembrie 2019

HCL 106/2019 privind aprobarea înființării Serviciului de Iluminat Public în Orașul Băicoi

HCL 105/2019 privind aprobarea rectificării bugetului local al Orașului Băicoi, pentru anul 2019, și estimări pentru anii 2020-2022

HCL 104/2019 privind aprobarea numărului de burse școlare pentru elevii Liceului Tehnologic „Constantin Cantacuzino” Orașul Băicoi din Orașul Băicoi și Școala Gimnazială Liliești, Orașul Băicoi, pentru anul școlar 2019-2020

HCL 103/2019 privind privind anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local al Orașului Băicoi

HCL 102/2019 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice

HCL 101/2019 privind aprobarea rectificării bugetului local centralizat al Orașului Băicoi, pentru anul 2019, și estimări pentru anii 2020-2022

HCL 100/2019 privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Băicoi cu rețeaua de iluminat public

HCL 99/2019 privind aprobarea solicitării de actualizare a contractului de finanțare a proiectului „AMENAJARE PARC CENTRAL BĂICOI” prin Act Adițional

HCL 98/2019 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice

HCL 97/2019 privind aprobarea transformării unor posturi vacante din ștatul de funcții al Spitalului Orășenesc Băicoi

HCL 96/2019 privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Orășenesc Băicoi

HCL 95/2019 privind schimbarea denumirii din „Serviciul social de zi - creșă” în „Centrul social de zi - creșa Universul Piticilor

HCL 94/2019 privind prelungirea termenului de închiriere a spațiului situat în Oraș Băicoi, str. Independenți nr. 173, Județ Prahova, către Compania Națională Poșta Română SA

HCL 93/2019 privind completarea inventarului domeniului public al orașului Băicoi

HCL 92/2019 privind retragerea drepturilor de folosință gratuită asupra loturilor de teren situate în oraș Băicoi, Aleea Lotrului, nr. 6 B, Aleea Lotrului, nr. 6 C, Strada Viitorului, nr. 10 C, Strada Viitorului, nr. 10 B

HCL 91/2019 privind aprobarea rectificării bugetului local al Orașului Băicoi, pentru anul 2019, și estimării pentru anii 2020-2022

HCL 90/2019 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de asociere nr. 17394/07.08.2019 între Orașul Băicoi și Județul Prahova

HCL 89/2019 privind aprobarea proiectului „Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Orășenesc Băicoi”

HCL 88/2019 privind aprobarea sumelor de la bugetu local al Orașului Băicoi, necesare pentru derularea și realizarea proiectului „Modernizare și reabilitare Școala Generală nr. 2, strada Viilor, Oraș Băicoi, Județul Prahova”

HCL 87/2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare și reabilitare Școala Generală nr. 2, strada Viilor, Oraș Băicoi, Județul Prahova”

HCL 86/2019 privind aprobarea sumelor de la bugetul local al Orașului Băicoi, necesare pentru realizarea și derularea proiectului „Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic Constantin Cantacuzino, Oraș Băicoi, județul Prahova”

HCL 85/2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic Constantin Cantacuzino, Oraș Băicoi, județul Prahova”

HCL 84/2019 privind aprobarea sumelor de la bugetul local al Oraș Băicoi, necesare pentru derularea și realizarea proiectului „Modernizare și reabilitare Școala cu clasele I-VIII Țintea, Corp C1 și C2, Oraș Băicoi, județul Prahova”

HCL 83/2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare și reabilitare Școala cu clasele I-VIII Țintea, Corp C1 și C2, Oraș Băicoi, județul Prahova”

HCL 82/2019 privind alegerea președintelui de ședință

HCL 81/2019 privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Orășenesc Băicoi, valabil la 01.08.2019

HCL 80/2019 privind aprobarea deciziei de admitere - model, pentru admiterea copiilor în cadrul Centrului Social de Zi - „Universul Piticilor” a orașului Băicoi, județul Prahova

HCL 79/2019 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Orașului Băicoi în comisia de admitere a copiilor în cadru Centrului Social de Zi - „Universul Piticilor”, Oraș Băicoi

HCL 78/2019 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Orașului Băicoi în Adunarea Generală a Acționarilor SC HIDRO Prahova SA

HCL 77/2019 privind aprobarea numirii reprezentanților Consiliului Local al Orașului Băicoi în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ din Orașul Băicoi pentru anul școlar 2019-2020 și Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității Educației

HCL 76/2019 privind trecerea din domeniul prvat în domeniul public al Orașului Băicoi a imobilului teren, situat în str. Horia, nr. 1, identificat prin nr. cad/CF: 22460, suprafața 4554 mp

HCL 75/2019 privind aprobare P.U.Z - „Ridicare restricție de construire (S = 9824 mp) și schimbare destinație teren din zonă mixtă rezidențială cu clădiri P - P+2 și instituții și servicii publice de interes general cu funcțiuni complexe în zonă de instituții și servicii și subzonă căi rutiere și pietonale - pentru amplasare spațiu comercial și amenajare drumuri de acces (Sstud = 12790 mp) - oraș Băicoi, str. Republicii nr. 243, nr. cad. 27232, T 54, P 3963, 3962, strada Dunării, strada Caraiman” - beneficiar SC LIDL Imobiliare România Management SRL

HCL 74/2019 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru „Reabilitare/modernizare/reparații/parte carosabilă, sisteme de colectare ape pluviale, acostamente, podețe-străzi Oraș Băicoi

HCL 73/2019 privind aprobarea rectificării bugetului local al orașului Băicoi, pentru anul 2019, și estimări pentru anii 2020-2022

HCL 72/2019 privind validarea alegerii domnului Dumitran Constantin Cătălin în funcția de consilier local al Consiliului Local al Orașului Băicoi

HCL 71/2019 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice

HCL 70/2019 privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului Social de Zi Creșa „Universul piticilor”, oraș Băicoi

HCL 69/2019 privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al orașului Băicoi pentru anul 2019

HCL 68/2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare „Intervenție de urgență în cazurile de violență domestică - Echipa mobilă”

HCL 67/2019 privind aprobarea folosirii excedentului anului 2016, 2017, 2018 în anul 2019 la Liceul Tehnologic „Constantin Cantacuzino” Băicoi

HCL 66/2019 privind aprobarea sumelor de la bugetul local al Orașului Băicoi, necesare pentru rerularea și realizarea proiectului „Modernizare și reabilitare Școala Generală nr. 2, strada Viilor, oraș Băicoi, județul Prahova”

HCL 65/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare și reabilitare Școala Generală nr. 2, strada Viilor, oraș Băicoi, județul Prahova”

HCL 64/2019 privind aprobarea sumelor de la bugetul local al Orașului Băicoi, necesare pentru rerularea și realizarea proiectului „Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic Constantin Cantacuzino, oraș Băicoi, județul Prahova”

HCL 63/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic Constantin Cantacuzino, oraș Băicoi, județul Prahova”

HCL 62/2019 privind aprobarea sumelor de la bugetul local al orașului Băicoi, necesare pentru derularea și realizarea proiectului „Modernizare și reabilitare Școala cu clasele I-VIII Țintea, Corp C1 și C2, oraș Băicoi, județul Prahova”

HCL 61/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare și reabilitare Școala cu clasele I-VIII Țintea, Corp C1 și C2, oraș Băicoi, județul Prahova”

HCL 60/2019 privind aprobarea rectificării bugetului local al Orașului Băicoi, pentru anul 2019, și estimării pentru anii 2020-2022

HCL 59/2019 privind asocierea Orașului Băicoi cu Județul Prahova în vederea realizării unui obiectiv de interes public „Lucrări de întreținere covor bituminos DJ 100E (tronson strada Horia și strada Tufenilor) - Oraș Băicoi”

HCL 58/2019 privind aprobarea asocierii Orașului Băicoi cu Județul Prahova în vederea realizării unui obiectiv de interes public „Lucrări de întreținere covor bituminos DJ 215 (tronson strada Dorobanți) -Oraș Băicoi

HCL 57/2019 privind constatarea încetării mandatului dlui Chiotoroiu Gheorghe din funcția de consilier local al Consiliului Local al Orașului Băicoi, județ Prahova

HCL 56/2019 privind aprobarea sumelor necesare pentru transportul cadrelor didactice

HCL 55/2019 privind modificarea HCL nr. 48/27.04.2017 privind completarea regulamentului aprobat prin HCL 38/31.03.2017 privind înființarea clubului sportiv de drept public Clubul Sportiv Orășenesc Băicoi

HCL 54/2019 privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul Orașului Băicoi, județ Prahova, pentru perioada 2019-2024

HCL 53/2019 privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru camerele preluate în administrare de la SC Unina Mecanică Plopeni SA, situate în Căminul de Nefamiliști, din Oraș Băicoi, str. Schelei nr. 2

HCL 52/2019 privind însuțirea în inventarul domeniului privat al orașului Băicoi a unui bun imobil teren, în suprafață de 11.782 mp, situat în Băicoi, str. Rodnei nr. 22B, T32, P 2923

HCL 51/2019 privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al orașului Băicoi

HCL 50/2019 privind aprobarea rectificării bugetului local al orașului Băicoi, pentru anul 2019, și estimării pentru anii 2020-2022

HCL 49/2019 privind modificarea Anexei 1 la HCL 113 din 18.12.2018

HCL 48/2019 privind alegerea președintelui de ședință

HCL 47/2019 privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru camerele preluate în administrare de la SC Uzina Mecanică Plopeni SA, situate în Căminul de Nefamiliști, din oraș Băicoi, str. Schelei nr. 2

HCL 46/2019 privind completarea inventarului public al orașului Băicoi

HCL 45/2019 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice

HCL 44/2019 privind aprobarea prelungirii activității dnei Gavrilidis Luminița - biolog principal în Laboratorul de Analize Medicale, în cadrul Spitalului Orășenesc Băicoi

HCL 43/2019 privind stabilirea componenței echipei mobile și a procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică

HCL 42/2019 privind aprobarea planului de ordine și siguranță publică al orașului Băicoi

HCL 41/2019 privind aporbarea modalității de acordare a gratuității pentru transportul urban, pentru persoanele cu handicap din orașul Băicoi

HCL 40/2019 privind aprobarea încetării contractului de închiriere pășune nr. 10086/12.05.2015, încheiat între Orașul Băicoi și Asociația Crescătorilor de Animale „Besmin”

HCL 39/2019 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de comodat nr. L1533/04,11,2009, încheiat cu Cabinet Psihologie Cojocaru Mihaela, aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de comodat nr. 4975/27,05.2010, încheiat cu CMI dr. Drilea Dorina, aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de comodat nr. 7/19.03.2012, încheiat cu CMI dr. Daniel Constantin Nistorescu pentru spațiile aflate în cincinta Spitalului Orășenesc Băicoi

HCL 38/2019 privind aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 25,00 mp, situat în Băicoi, zona Centru Civic Liliești, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 2181/02.04.2001, către dna Ursachi Andreea Ruxandra și dl Ursachi Cătălin Gabriel

HCL 37/2019 privind însușirea în inventarul domeniului privat al orașului Băicoi a unui imobil teren, în suprafață de 4400 mp, situat în Oraș Băicoi, str. Aleea Castanilor, nr. 9, T 105, P2165/4

HCL 35/2019 privind aprobarea listei de investiții aferente sistemului public Băicoi de alimentare cu apă ce se vor realiza cu finanțare din fonduri proprii și fonduri IID în anul 2019

HCL 35/2019 privind aprobarea rectificării bugetului local al Orașului Băicoi, pentru anul 2019, și estimării pentru anii 2020-2022

HCL 34/2019 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, d-nei Voicu Laura Elena, pentru minora Voicu Irina Teodora, în vederea realizării unui tratament medical

HCL 33/2019 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară, constituit în bugetul local, d-nei Ștefănoiu Georgiana, pentru minorul Ștefănoiu Luca Răzvan, în vederea realizării unei intervenții chirurgicale

HCL 32/2019 privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice, afaltă în situație de extremă dificultate - Rădulescu Constantin, în vederea refacerii locuinței distruse în urma unui incendiu

HCL 31/2019 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice

HCL 30/2019 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflată în situație de extremă dificultate

HCL 29/2019 privind aprobarea Procedurii de acordare a înlesnirilor la plată prevăzută de art. 185 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, la nivelul UAT Oraș Băicoi

HCL 28/2019 privind aprobarea bugetului local al orașului Băicoi, pentru anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022

HCL 27/2019 privind aprobarea numărului de burse școlare pentru elevii Liceului Tehnologic „Constantin Cantacuzino” , orașul Băicoi, pentru anul școlalr 2018-2019

HCL 26/2019 privind modificarea inventarului domeniului public al Orașului Băicoi

HCL 25/2019 privind aprobarea transformării unor posturi din statul de funcții al Spitalului Orășenesc Băicoi

HCL 24/2019 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice

HCL 23/2019 privind apobarea numărului de burse școlare pentru elevii Școlii Gimnaziale, Liliești, orașul Băicoi, pentru anul școlar 2018-2019

HCL 22/2019 privind aprobarea ajustării tarifului pentru serviciul prestat persoanelor fizice privind colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor menajere și asimilabile acestora, de către SC Floricon Salub SRL

HCL 21/2019 privind modificarea inventarului domeniului public al orașului Băicoi

HCL 20/2019 privind alegerea președintelui de ședință

HCL 19/2019 privind aprobarea scoaterii la concurs a unor posturi vacante din statul de funcții al Spitalului Orășenesc Băicoi

HCL 18/2019 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice

HCL 17/2019 privind aprobarea majorării salariilor pentru personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din cadrul Spitalului Orășenesc Băicoi

HCL 16/2019 privind aprobarea numirii reprezentantului Consiliului Local al Orașului Băicoi în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității Educației la Liceul Tehnologic „Constantin Cantacuzino”, pentru anul școlar 2018-2019

HCL 15/2019 privind aprobarea rețelei de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020, în orașul Băicoi, județul Prahova

HCL 14/2019 privind stabilirea componenței echipei mobile și a procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică

HCL 13/2019 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul nr. 1/15.02.2018 de constituire a dreptului de servitute pentru realizarea accesului la proprietatea publică/privată în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor publice de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora cu SC ORANGE ROMANIA SA

HCL 12/2019 privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul nr. 1/01.09.2014 de constituire a dreptului de servitute pentru realizarea accesului la proprietatea publică/privată în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor publice de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora cu SC ROMTELECOM SA

HCL 11/2019 privind achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare pentru apărarea intereselor Orașului Băicoi și ale autorității publice locale Oraș Băicoi

HCL 10/2019 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea transportului cadrelor didactice

HCL 09/2019 privind aprobarea planului local de acțiune privind incluziunea socială a cetățenilor români aparținând majorității rome din orașul Băicoi pentru perioada 2019-2020

HCL 08/2019 privind aprobarea numărului de asistenți personali pentru persoane cu handicap în orașul Băicoi, pentru anul 2019

HCL 07/2019 privind aprobarea Planului anual de acțiuni pentru repartizarea orelor de muncă către beneficiarii de ajutor social, pentru anul 2019

HCL 06/2019 privind stabilirea criteriilor proprii și a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență în bani, pentru anul 2019

HCL 05/2019 privind aprobarea încheierii unor acte adiționale la contractele de comodat încheiate cu tehnicienii dentari, pentru spațiile aflate în incinta Spitalului Orășenesc Băicoi

HCL 04/2019 privind aprobarea dării în folosință gratuită către „Asociația Sportivă Lupte Libere Băicoi” a imobilului fost atelier de tâmplărie, cu sediul în Oraș Băicoi, str. Independenței, nr. 148

HCL 03/2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Orașului Băicoi și al SCLEP Băicoi, care se aplică începând cu data de 01 ianuarie 2019, în conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017 și HG nr. 937/2018

HCL 02/2019 privind modificarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Băicoi pentru anul 2018 aprobat prin HCL 105/21.11.2018

HCL 01/2019 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local sursa A a deficitului secțiunii de dezvoltare

 

Anul 2018

HCL 118/2018

HCL 112/2018

Acest site folosește „cookie”. Pentru mai multe informații, consultați „Politica de cookie”.