Sidebar

Principalele atribuții ale Atelierului de Gospodărie Locală sunt:

- Asigură întreținerea curățeniei pe domeniul public (colectare gunoi stradal, răzuit și măturat);
- Asigură întreținerea spațiilor verzi, extinderea și modernizarea celor existente precum și înființarea altora noi;
- Asigură întreținerea stradală prin plombat asfalt, dalare șanțuri, nivelat șanțuri, nivelat;
- Pietriș, deszăpezire, debarasat zăpadă și împrăștiere material antiderapant;
- Execută lucrări de întreținere, reparații pentru imobile proprietate publică;
- Se preocupă pentru buna funcționare a iluminatului public;
- Întreține în bună ordine și efectuează curățenia târgului săptămânal;
- Organizează activitatea personalului beneficiar de ajutor social obligat a presta muncă în folosul comunității;
- Verifică existența semnelor de circulație și ia măsuri de întreținere și completare a lor;
- Atribuții specifice sistemului de control/intern managerial conform OMFP nr.946/2005, republicat, cu completările și modificările ulterioare.

Tipizate utilizate în activitatea Atelierului de Gospodărie Locală:

 Cerere toaletare - defrișare arbori
 Cerere toaletare - defrișare arbori - model completat

 Cerere ridicare deșeuri nemenajere de pe proprietatea privată
 Cerere ridicare deșeuri nemenajere de pe proprietatea privată - model completat

 Cerere închiriere nacelă
 Cerere închiriere nacelă - model completat

 Cerere generală
 Cerere generală - model completat

Acest site folosește „cookie”. Pentru mai multe informații, consultați „Politica de cookie”.