Sidebar

Principalele atribuții ale Casei de Cultură sunt:

- Oferirea de produse și servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, în scopul creșterii gradului de acces și de participare a cetățenilor la viața culturală a localității;

- Conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, punerea în valoare a culturii tradiționale și a patrimoniului cultural imaterial;

- Educația permanentă și formarea profesională continuă, de interes comunitar în sfera sistemelor normale de educație;

- Susținerea de expoziții temporare și permanente, susținerea editării de cărți și publicații de interes local, cu caracter cultural sau tehnico-științific;

- Promovarea turismului cultural de interes local;

- Conservarea, cercetarea și punerea în valoare a meșteșugurilor, obiceiurilor, a tradițiilor;

- Organizarea de cursuri de educație civică, de educație permanentă și formare profesională continuă;

- Organizarea și susținerea formațiilor artistice de amatori, prin participarea acestora la concursuri și festivaluri de interes local, național sau internațional;

- Organizarea unor cercuri științifice și tehnice de artă populară și plastică;

- Organizează și desfășoară activități cultural artistice;

- Organizează și desfășoară activități de educație permanentă;

- Promovează obiceiurile și tradițiile populare specifice zonei, precum și creația populară contemporană locală;

- Inițiază și desfășoară activității ce țin de proiecte și programe de conservare și transmitere a valorilor morale, artistice și tehnice ale comunității locale și/sau aparținând patrimoniului național și universal;

- Organizează concursuri și festivaluri folclorice, susține participarea formațiilor la manifestări culturale la nivel local, zonal sau național;

- Elaborează monografii și lucrări de prezentare turistică;

- Difuzează documentare;

- Asigură participarea la proiecte și schimburi interjudețene, naționale și internaționale;

- Colaborează cu instituții de cultură, muzee, teatre, biblioteci, direcții județene de cultură, inspectorate școlare, centre de cercetare, școli, mass media, biserici, organizații neguvernamentale, persoane juridice de drept public sau privat și cu persoane fizice fără a exprima nici un fel de interes de grup.

Acest site folosește „cookie”. Pentru mai multe informații, consultați „Politica de cookie”.