Sidebar

Principalele atribuții ale Bibliotecii Orașului Băicoi:

- Constituie, organizează, prelucrează, dezvoltă, conservă și pune la dispoziție colecții enciclopedice de documente și organizează în condițiile legii localul la nivelul localității în care funcționează;

- Asigură servicii de împrumut de documente la domiciliu și de consultare în sălile de lectură, de informare comunitară, documentare, lectură și educație permanentă;

- Achiziționează, constituie și dezvoltă baze de date, organizează cataloage și alte instrumente de comunicare a colecțiilor, în sistem tradițional sau automatizat, formează și îndrumă utilizatorii în folosirea acestor surse de informare;

- Facilitează, potrivit resurselor și oportunităților accesul utilizatorilor și la alte colecții și baze de date, prin împrumut interbibliotecar;

- Inițiază, organizează și colaborează la programe și acțiuni de diversificare, modernizare și automatizare a serviciilor de bibliotecă, de valorificare a colecțiilor de documente și a tradițiilor culturale, de animație culturală și de educație permanentă;

- Întocmește rapoarte periodice de autoevaluare a activității;

- Colecționează documente necesare organizării, în condiții optime a activității de informare, documentare și lectură la nivelul orașului, realizând completarea curentă și retrospective a colecțiilor prin achiziții, transfer, donații, schimb interbibliotecar și prin alte surse legale;

- Realizează evidența globală și individuală a documentelor, în sistem tradițional sau automatizat, cu respectarea standardelor bibliografice de constituire a acestora în unități de înregistrare;

- Efectuează prelucrarea bibliografică a documentelor în sistem tradițional și automatizat cu respectarea standardelor de catalogare, clasificare și indexare;

- Efectuează operațiuni de împrumut la domiciliu sau în sala de lectură cu respectarea regimului de circulație a documentelor;

- Asigură satisfacerea unor interese de studiu și informare prin practicare, la cerere, a împrumutului interbibliotecar;

- Efectuează activități de igienizare a spațiilor de bibliotecă și de asigurare a condițiilor microclimatice de conservare a colecțiilor, precum și condițiile de protecție și pază a întregului patrimoniu;

- Întreprinde operațiuni de avizare a restanțierilor, de recuperare fizică sau valorică a documentelor deteriorate ori pierdute de utilizatori, în condițiie legii;

- Elimină periodic, din colecții, documentele uzate moral sau fizic;

- Organizează activități de formare și informare a utilizatorilor, prin cultivarea deprinderilor de muncă intelectuală, prin promovarea colecțiilor, a serviciilor bibliotecii și tehnologiei informației, precum și prin realizarea unor acțiuni specifice de animație culturală și de comunicare a colecțiilor;

- Organizează acțiuni de sondare a intereselor de studiu, lectură, informare și documentare ale utilizatorilor activi și potențiali, ale activității de marketing sau de promovare a serviciilor de bibliotecă.

Acest site folosește „cookie”. Pentru mai multe informații, consultați „Politica de cookie”.