Sidebar

CENTRUL SOCIAL DE ZI – CREȘA “UNIVERSUL PITICILOR” infiintat prin Hotararea Consiliului Local nr.51/30.05.2017 si autorizat sa functioneze  in baza licentei de functionare seria LF nr.000188 din 29.09.2020.

Scopul serviciului social:

         Scopul Centrului Social de Zi - cresa ,,Universul Piticilor’’ este acela de  asigurare pe timpul zilei, pe o perioadă determinată de timp a unor activităţi de îngrijire, educaţie, recreere-socializare, consiliere, dezvoltarea deprinderilor de viaţa independente, cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere, educare pentru părinţi sau reprezentanţii legali.

         Misiunea centrului este aceea de a furniza servicii de supraveghere, ingrijire, educatie, recreere-socializare, petrecere a timpului liber, consiliere psihosociala si suport emotional, suport pentru dezvoltarea abilitatilor pentru viata independenta, orientare scolara si vocationala, constientizare si sensibilizare a populatiei cu privire la drepturile copilului, suport material- hrana rece/calda in sistem de catering (mic dejun, pranz, doua gustari), pentru copiii cu varste cuprinse intre 0 ani si 3 ani.

        Capacitatea a centrului de zi este de 40 copii pe zi.

        Serviciile sociale prestate prin intermediul centrului constau in :

 1. a) informare sociala - informatii si sprijin pentru a beneficia şi de alte servicii sociale, în functie de nevoile specifice ale fiecărui beneficiar;
 2. b) asistenţa medicala –medical si asistentul medical asigura asistenta medicala primara si mediaza relatia beneficiarului cu alte institutiii de sanatate;
 3. c) avand in vedere legea nr. 292/ 2011, art. 9 (5): - pentru a contribui la imbunatatirea alimentatiei beneficiarilor in vederea dezvoltarii sanatoase si armonioase se acorda patru mese in sistem de catering in zilele in care participa la activitatile din Centru, in valoare de 9 lei / zi/ beneficiar, conform H.G. 1252/2012;
 4. d) activitati recreative, activitati artistice si de atelier, jocuri, sport, însușirea deprinderilor de igienă si viață sănătoasă, dezvoltarea personalității, exprimarea opiniei, dezvoltarea abilităților manuale, extinderea nivelului de cultura generala, stimularea talentelor culturale si artistice;
 5. e) asistare, intermediere si sustinere psihopedagogica in relatia copilului cu familia si comunitatea;
 6. f) realizarea unei retele de colaborare intre agenti si institutii locale - care sa actioneze impreuna pentru protectia si sprijinirea copiilor;
 7. j) consiliere psihologică - oferită beneficiarilor la nivel individual şi de grup (consiliere care va fi efectuata de catre psihologul furnizorului).

       Serviciile oferite de Centrul Social de Zi –cresa “Universul Piticilor” reprezinta ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pe urmatoarele valori si principii pentru a raspunde nevoilor sociale, cum ar fi:

 protectia si promovarea drepturilor copilului;

 prevenirea si combaterea discriminarii;

 egalizarea sanselor;

 solidaritatea sociala;

 responsabilizarea comunitatii.

 

Criterii  de eligibilitate pentru  selecţia beneficiarilor sunt urmatoarele:

 1. copiii care au vârste intre 0-3 ani;
 2. copiii proveniţi din mediul socio-economic foarte scăzut, în care există riscul de separare a copilului de familia sa;
 3. părinţii, reprezentanţii legali, precum şi alte persoane care au în îngrijire aceşti copii şi care beneficiază de servicii de consiliere şi servicii destinate prevenirii separării lor;
 4. copiii care au beneficiat de o măsură de protecţie specială şi au fost reintegraţi în familie;
 5. copiii din familii monoparentale sau în curs de divorţ;
 6. familiile care se află într-o situaţie de dificultate şi în imposibilitatea de a depăşi prin forţe proprii această situaţie;
 7. copiii din familie cu moral scăzut, părinţi care consumă droguri, stupefiante;
 8. copiii maltrataţi, neglijaţi sau abuzaţi în propria familie;
 9. copiii a căror părinţi lucrează şi nu există sprijinul familiei lărgite pentru îngrijirea, securitatea şi educarea copilului;
 10. copiii din familii cu boli cronice grave.

 

Beneficiarii serviciilor sociale:

           Beneficiarii serviciilor acordate de Centrului Social de Zi -  cresa “Universul Piticilor” sunt copiii cetăţenilor cu domiciliul sau reşedinţa în Orasul Baicoi, cu prioritate, si in situatia in care nu se asigura numarul optim de copii, acesta va fi completat cu copii ai cetatenilor cu domiciliul sau resedinta  in localitatile limitrofe Orasului Baicoi , cu vârste cuprinse între 0 ani şi 3 ani. În situaţia în care copilul înscris la Centrul Social de Zi împlineşte vârsta de 3 ani în timpul anului şcolar, acesta poate frecventa centrul până la finalizarea anului şcolar, fără a depăşi vârsta de 4 ani.

           Beneficiaza, cu prioritate, de serviciile acordate de Centrul  Social de Zi , copiii ai caror mame sunt in cautarea unui loc de munca, avand in vedere specificul Proiectului si indicatorii ce trebuie atinsi prin proiectul implementat: “ Mame active pe piata muncii, Promovarea principiilor egalitatii de sanse si de gen in Orasul Baicoi. Cresa pentru copii 0-3 ani”.

 Mamele care doresc sa fie active pe piata muncii trebuie sa faca dovada angajarii lor in minim 6 luni de la inscrierea copilului in programul Centrului social de zi “Universul Piticilor”.

             Părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor care frecventează centrul şi care nu au contractul de muncă suspendat (excepţie fac părinţii care în maxim 6 luni urmează să se reîncadreze în muncă).

Părinţii care nu au un loc de muncă , dar care se află în căutarea unui loc de muncă (în cazul şomerilor să prezinte copie după carnetul de şomer vizat la zi).

            Mamele care sunt eleve sau studente la forma de zi (adeverinţa de la unitatea de învăţământ frecventată).

           Copiii proveniţi din familii în care există un risc social (stabilit în urma întocmirii anchetei sociale).

 

Acte necesare admitere centru:

- cerere  tip de înscriere;

- copie de pe certificatul de naştere al copilului;

- copie de pe actele de identitate ale părinţilor/reprezentanţilor legali, certificatele de naştere ale fraţilor minori şi, după caz, copie a hotărârii/sentinţei de plasament sau a sentinţei de încredinţare în vederea adopţiei;

- adeverinţă de venituri pentru fiecare dintre părinţii/reprezentanţii legali, adeverinţă care să cuprindă venitul brut al părintelui pe ultimele 6 luni, anterioare înscrierii;

- adeverinţă de la locul de muncă al părintelui care se află în concediu pentru creşterea copilului în care se va specifica data încetării suspendării contractului de muncă;

- adeverinţă de la unitatea de învăţământ frecventată de către mamă la forma de zi (dacă este cazul);

- sentinţă de divorţ/ copie certificat de deces ( unde este cazul);

- declaratia pe propria raspundere a parintilor/ reprezentantului legal privind laptele praf si scutecele absorbante, recomandate de medicul de familie (denumire, tip produselor) si faptul ca isi ia angajamentul asigurarii acestora pe tot parcursul perioadei in care copilul frecventeaza centrul;

- declaratia pe propria raspundere a parintilor/ reprezentantului legal privind faptul ca neprezentarea  a mai mult de 20 de zile consecutive in cadrul centrului fara a avea motive temeinice va genera suspendarea contractului;

- acordul privind evaluarea/reevaluarea serviciilor fara participarea parintelui/reprezentant legal;

- consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul sistemelor video;

- consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter personal - consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul retelelor de socializare - document transmis de beneficiar sefului de centru

- aviz epidemiologic de intrare in colectivitate si vaccinarile copilului;

- analizele copilului: exudat faringian , coprocultura si examen coproparazitologic;

- dosar plic.

 

Adeverință medicală pentru intrarea în colectivitate

Acest site folosește „cookie”. Pentru mai multe informații, consultați „Politica de cookie”.