Sidebar

Atribuții specifice activității pe linie de secretariat și relații cu publicul

 

  • Asigurarea tipizatelor și registrelor necesare desfășurării activității serviciului;
  • Operarea înregistrării intrării/ieșirii tuturor documentelor în registrele corespunzătoare fiecărei categorii de lucrări, în conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;
  • Primirea, înregistrarea și ținerea evidenței ordinelor, dispozițiilor, instrucțiunilor, regulamentelor, ștampilelor și ștanței timbru sec, asigurând repartizarea lor în cadrul serviciului;
  • Organizarea și asigurarea întreținerii, exploatării și selecționării fondului arhivistic operativ și neoperativ constituit la nivelul serviciului, în conformitate cu dispozițiile legale în materie;
  • Repartizarea și expedierea corespondenței după executarea operațiunilor de înregistrare în registrele special destinate;
  • Asigurarea primirii și înregistrării petițiilor și urmărirea soluționării acestora în termenul legal;
  • Organizarea și desfășurarea activității de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea serviciului sau lucrătorul desemnat.

Acest site folosește „cookie”. Pentru mai multe informații, consultați „Politica de cookie”.