Sidebar

Atribuții specifice activității pe linie de informatică: 

  • Preluarea, în sistem informatizat, a imaginii cetățenilor care solicită eliberarea actelor de identitate sau care solicită înscrierea mențiunii de stabilire a reședinței în buletinul de identitate;
  • Asigurarea respectării politicilor de parolare adecvate, precum – păstrareasecretului parolelor, schimbarea regulată sau modificarea acestora la intervale prestabilite, stabilirea unor parole de lungime adecvată, formate din combinații de cifre și litere (majuscule și mici); 
  • Executarea activităților pentru întreținerea preventivă a echipamentelor din dotare;
  • Evidențierea incidentelor de aplicație și semnalizarea acestora administratorului de rețea din cadrul Biroului Județean pentru Administrarea Bazelor de Date Prahova (BJABDEP), Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date București (DEPABD) sau Autorității Electorale Permanente Prahova/București (AEP);
  • Asigurarea colaborării cu reprezentanții STS desemnați și asistarea la operațiile de instalare, modificare și verificare a rețelelor informatice speciale.

Acest site folosește „cookie”. Pentru mai multe informații, consultați „Politica de cookie”.