Sidebar

ELIBERAREA PRIMULUI ACT DE IDENTITATE DUPĂ ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 18 ANI:

DOCUMENTE NECESARE:

-  cererea pentru eliberarea actului de identitate (Anexa 11 – HG 1375/2006);

-  certificat naştere solicitant – original şi copie;

- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu ,  original şi copie  (Titularul spaţiului de locuit va însoţi solicitantul la depunerea actelor pentru eliberarea cărţii de identitate) ;

-  declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului;

-  fişa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului realizată de unitatea de poliţie de la locul de domiciliu al solicitantului;

- chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate pe numele solicitantului; (7 LEI)

În situaţia în care găzduitorul nu se poate prezenta, declaraţia poate fi dată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori poate completa şi semna Anexa 12 (HG 1375/2006) în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie, pentru mediu rural.

În situaţia în care titularul spaţiului de locuit este decedat şi nu există certificat de moştenitor, solicitantul va completa o declaraţie pe propria răspundere (Anexa 14 – HG 1375/2006).

Acest site folosește „cookie”. Pentru mai multe informații, consultați „Politica de cookie”.