Sidebar

ELIBERAREA CĂRȚII DE IDENTITATE PROVIZORII CÂND PERSOANA FIZICĂ NU POSEDĂ TOATE DOCUMENTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CĂRȚII DE IDENTITATE:

DOCUMENTE NECESARE:

- cererea pentru eliberarea actului de identitate (Anexa 11 – HG 1375/2006);

-  3 fotografii mărimea 3x4 cm cu bandă albă de 7 mm. la bază;

-  documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie și a prenumelui, a datei de naștere, a stării civile, a cetățeniei române, a adresei de domiciliu / adresei de reședință, original și copie;

- chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate provizorie pe numele solicitantului; (1 LEU)

În situația în care se solicită cărți de identitate provizorii pentru lipsa actelor de stare civilă (certificate de naștere și căsătorie sau dovadă divorț) titularii spațiilor de locuit vor însoți solicitanții la depunerea actelor pentru eliberarea cărților de identitate provizorii.

În situația în care găzduitorul nu se poate prezenta, declarația poate fi dată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori poate completa și semna Anexa 12 (HG 1375/2006) în prezența polițistului de la postul de poliție, pentru mediu rural.

În situația în care titularul spațiului de locuit este decedat și nu există certificat de moștenitor, solicitantul va completa o declarație pe propria răspundere (Anexa 14 – HG 1375/2006) .

 

Acest site folosește „cookie”. Pentru mai multe informații, consultați „Politica de cookie”.