Sidebar

ELIBERAREA CĂRȚII DE IDENTITATE  PROVIZORII CETĂȚENILOR ROMÂNI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE, CARE LOCUIESC TEMPORAR ÎN ROMÂNIA

                                                   

DOCUMENTE NECESARE:

- cererea pentru eliberarea actului de identitate cetățenilor români cu domiciliul în străinătate și reședința în România – Anexa 18 – HG 1375/2006;

- pașaportul, aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de cetățean român domiciliat  în străinătate, original și copii ale filei informatizate și ale filelor destinate aplicării vizelor și ștampilelor autorităților de frontieră, precum și copii ale acelorași file ale pașaportului străin, pentru situația în care solicitantul a intrat în țară cu un document de călătorie emis de o autoritate străină;

- certificatul de naștere și/sau de căsătorie, eliberate de oficiile de stare civilă române;

-  hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă, după caz;

 - dovada adresei de reședință din România . (Titularul spațiului de locuit va însoți solicitantul la depunerea actelor pentru eliberarea cărții de identitate) ;

-  3  fotografii mărimea ¾ cm, având la bază o bandă albă de 7 mm; 

- chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate provizorie pe numele solicitantului; (1 LEU)

În situația în care găzduitorul nu se poate prezenta, declarația poate fi dată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori poate completa și semna Anexa 12 (HG 1375/2006) în prezența polițistului de la postul de poliție, pentru mediu rural.

         În situația în care titularul spațiului de locuit este decedat și nu există certificat de moștenitor, solicitantul va completa o declarație pe propria răspundere (Anexa 14 – HG 1375/2006) .

Acest site folosește „cookie”. Pentru mai multe informații, consultați „Politica de cookie”.