Sidebar

ÎNSCRIEREA ÎN ACTUL DE IDENTITATE A MENȚIUNII PRIVIND STABILIREA REȘEDINȚEI

 

DOCUMENTE NECESARE:

 

- cererea pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței – Anexa 19 – HG 1375/2006;

-  actul de identitate al solicitantului;

- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu ,  original și copie  (Titularul spațiului de locuit va însoți solicitantul la depunerea actelor pentru aplicarea vizei de reședință) ;

În situația în care găzduitorul nu se poate prezenta, declarația poate fi dată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori poate completa și semna Anexa 12 (HG 1375/2006) în prezența polițistului de la postul de poliție, pentru mediu rural.

 În situația în care titularul spațiului de locuit este decedat și nu există certificat de moștenitor, solicitantul va completa o declarație pe propria răspundere (Anexa 14 – HG 1375/2006) .

Acest site folosește „cookie”. Pentru mai multe informații, consultați „Politica de cookie”.