Sidebar

ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA SCHIMBAREA DOMICILIULUI DIN STRĂINĂTATE ÎN ROMÂNIA

 

DOCUMENTE NECESARE:

- cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România – Anexa 15 – HG 1375/2006 ;

- certificat de naștere solicitant , original și copie;

- certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soțului supraviețuitor, original și copie;

- hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie;

- certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie;

 

- 17 -

 

- certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original și copie;

- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu ,  original și copie  (Titularul spațiului de locuit va însoți solicitantul la depunerea actelor pentru eliberarea cărții de identitate) ;

- pașaportul românesc, valabil sau expirat, ori certificatul constatator privind dobândirea cetățeniei române, emis de Ministerul Justiției sau de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din străinătate, original și copie; pentru pașaport sunt necesare fila informatizată și filele destinate aplicării vizelor și ștampilelor autorităților de frontieră, original și copie;

- actul de identitate și/sau pașaportul, eliberate de autoritățile străine; pentru pașaport sunt necesare copii ale filei informatizate și ale filelor destinate aplicării vizelor și ștampilelor autorităților de frontieră;

- chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate pe numele solicitantului;

(7 LEI)

În situația în care găzduitorul nu se poate prezenta, declarația poate fi dată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori poate completa și semna Anexa 12 (HG 1375/2006) în prezența polițistului de la postul de poliție, pentru mediu rural.

         În situația în care titularul spațiului de locuit este decedat și nu există certificat de moștenitor, solicitantul va completa o declarație pe propria răspundere (Anexa 14 – HG 1375/2006) .

         La eliberarea actului de identitate, persoana în cauză va prezenta pașaportul eliberat de autoritățile române pe care lucrătorul SPCLEP îl va anula și îl va restitui titularului.

Acest site folosește „cookie”. Pentru mai multe informații, consultați „Politica de cookie”.