Sidebar

ELIBERAREA CĂRȚII DE IDENTITATE LA DOBÂNDIREA CETĂȚENIEI ROMÂNE

DOCUMENTE NECESARE:

- cererea pentru eliberarea actului de identitate (Anexa 11 – HG 1375/2006);

- certificatul constatator eliberat de Ministerul Justiției ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate, original și 2 copii; în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani și nu sunt înscriși în certificatul constatator care atestă dobândirea cetățeniei de către unul dintre părinți, aceștia sunt îndrumați pentru clarificarea cetățeniei către Ministerul Justiției;

- permisul de ședere eliberat de Autoritatea pentru străini – original și copie;

-  certificatele de stare civilă ale solicitantului, naștere și căsătorie, dacă este cazul, precum și cele ale copiilor săi cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetățenia română împreună cu părinții, original și copie (certificatele trebuie să fie eliberate de autoritățile române);

- documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu ,  original și copie  (Titularul spațiului de locuit va însoți solicitantul la depunerea actelor pentru eliberarea cărții de identitate) ;

-  un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identității, respectiv: pașaport, permis de conducere sau act de identitate străin, original și copie;

- chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate pe numele solicitantului;

(7 LEI)

În situația în care găzduitorul nu se poate prezenta, declarația poate fi dată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori poate completa și semna Anexa 12 (HG 1375/2006) în prezența polițistului de la postul de poliție, pentru mediu rural.

         În situația în care titularul spațiului de locuit este decedat și nu există certificat de moștenitor, solicitantul va completa o declarație pe propria răspundere (Anexa 14 – HG 1375/2006) .

La eliberarea actului de identitate, persoana în cauză va preda permisul de ședere eliberat de Autoritatea pentru străini pentru a fi remis structurii emitente împreună cu una dintre copiile certificatului constatator eliberat de Ministerul Justiției ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate.

Acest site folosește „cookie”. Pentru mai multe informații, consultați „Politica de cookie”.