Sidebar

Activități privind acordarea asistenței sociale, respectiv atribuții prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Social de zi “Universul Piticilor”:

  • Emite impreuna cu Seful de centru decizia de admitere în Centru a persoanei solicitante, cu respectarea reglementărilor specifice în vigoare. Această decizie este întocmită in 3 exemplare, având următoarea trasabilitate:

-un exemplar este predat persoanei solicitante, in termen de 5 zile de la emitere;

-un exemplar rămâne arhivat la asistentul social din cadrul biroului de asistenţă socială, respectiv în dosarul persoanei solicitante;

-un  exemplar ramâne la sediul Centrului de Zi.

  • Efectueaza ancheta sociala la domiciliul familiei pentru familiile solicitante de servicii(admiterea in Centru) având în vedere situaţia socio-economică a acestora, in condiţiile legii;
  • În urma evaluării la admiterea în Centru a fiecărui copil în parte, realizează programul personalizat de intervenţie, cu consultarea familiei acestuia sau a reprezentantului legal , în raport de vârsta şi de gradul de intelegere a copilului;

Acest site folosește „cookie”. Pentru mai multe informații, consultați „Politica de cookie”.