Sidebar

Lista autorizațiilor de construire emise în luna noiembrie 2022

Lista certificatelor de urbanism emise în luna noiembrie 2022

CONSULTARE ELABORARE PROPUNERE FINALA PLAN URBANISTIC ZONAL – SCHIMBARE DESTINATIE DIN ZONA LOCUINTE COLECTIVE IN ZONA LOCUINTE INDIVDUALE SI AMENAJARE DRUM ACCES (zona studiata 5.351 mp)”, amplasat in BAICOI, str. 9 MAI, nr. 84 (anunț din 03.11.2022)

CONSULTARE ASUPRA ELABORARII PUZ- RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE(S=1719mp) PENTRU AMPLASARE SPATIU COMERCIAL SI AMENAJARE ACCES(Sst=2518mp), in oras Baicoi, str. Republicii (DJ100F-NC28599), nr.112, NC22513, T8,Cc660, A661 (anunț din 31.10.2022)

CONSULTARE ASUPRA ELABORARII PUZ - RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE(S=789mp) si SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA MIXTA INSTITUTII SI SERVICII SI LOCUINTE IN ZONA INSTITUTII SI SERVICII PENTRU AMPLASARE CONSTRUCTIE MIXTA CABINETE MEDICALE SI SALA FITNESS (Sst=1485mp), in oras Baicoi, str.Republicii (DJ100F), nr.289, NC23695, T55,A4053, Cc4054 (anunț din 31.10.2022)

CONSULTARE ASUPRA ELABORARII PUZ- RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE (S=5686mp) si RECTIFICARE ZONARE FUNCTIONALA-PENTRU AMPLASARE BAZIN INOT DIDACTIC SI AMENAJARE ACCES (Sst=8459mp), in oras Baicoi, str. Republicii (NC28599-DJ100F), str.Horia (NC28646-DJ100E), nr.1, NC32598, T2, Cc140a, A132/2 (anunț din 31.10.2022)

CONSULTARE ASUPRA ELABORARII PLAN URBANISTIC ZONAL - PUZ- RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE (S=4449mp) și RECTIFICARE ZONARE FUNCȚIONALĂ - PENTRU AMPLASARE SPAȚIU COMERCIAL, SPĂLĂTORIE AUTO ȘI AMENAJARE ACCES (Sst = 6665 mp), în oraș Băicoi, str. Republicii (DJ100F), nr. 77, str. Vârful cu Dor, NC32206, T3, CC97, A98 (anunț din 11.10.2022)

CONSULTAREA ASUPRA AVIZARII PLANULUI URBANISTIC ZONAL EXTINDERE INTRAVILAN (10058MP) ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN „ZONĂ MIXTĂ: DEPOZITARE, INDUSTRIE, UNITĂȚI AGRICOLE ȘI SERE” PENTRU „ZONĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE ȘI DEPOZITE”, „ZONĂ SPAȚII VERZI PLANTAȚII DE PROTECȚIE” ȘI „ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚIE RUTIERĂ” (S. STUDIU = 12500MP)

CONSULTARE ASUPRA ELABORARII PLAN URBANISTIC ZONAL - RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE (S=6215mp) si schimbare destinatie teren din zona mixta institutii publice si servicii si zona locuinte si functiuni complementare in zona institutii si servicii-PENTRU AMPLASARE SPATIU COMERCIAL SI AMENAJARE ACCESE(Sst=9317mp), in oras Baicoi, str.Infratirii, nr.2-4, NC32601,32602, T14, Cc560, A561, F561, DJ215, DJ100F

Lista autorizațiilor de construire emise în luna august 2022

Lista certificatelor de urbanism emise în luna august 2022

INTENTIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL – RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE(S=1719mp) PENTRU AMPLASARE SPATIU COMERCIAL SI AMENAJARE ACCES (Sst=2518mp)

INTENTIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL – RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE (S=789mp) SI SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA MIXTA INSTITUTII SI SERVICII SI LOCUIRE IN ZONA INSTITUTII SI SERVICII PENTRU AMPLASARE CONSTRUCTIE MIXTA CABINETE MEDICALE SI SALA FITNESS(Sst=1485mp)

Lista autorizațiilor de construire emise în luna iulie 2022

Lista certificatelor de urbanism emise în luna iulie 2022

Lista autorizațiilor de construire emise în luna iunie 2022

Lista certificatelor de urbanism emise în luna iunie 2022

Lista autorizațiilor de construire emise în luna mai 2022

Lista certificatelor de urbanism emise în luna mai 2022

Lista autorizațiilor de construire emise în luna aprilie 2022

Lista certificatelor de urbanism emise în luna aprilie 2022

Lista autorizațiilor de construire emise în luna martie 2022

Lista certificatelor de urbanism emise în luna martie 2022

 

ELABORARE PROPUNERE FINALA PLAN URBANISTIC DE DETALIU “P.U.D. pentru ridicare restrictie de construire (S=1925mp) S stud=4946.23mp si construire spalatorie auto self service, anexa, imprejmuire teren, parcare, alei carosabile si pietonale, organizare de santier, bransamente utilitati”

Intenție de elaborare PUZ – INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN (S=11600mp) ZONĂ UNITĂȚI AGRICOLE ȘI ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚII RUTIERE PENTRU AMPLASARE REMIZĂ UTILAJE, SERE FRUCTE/LEGUME ȘI AMENAJARE ACCESE AFERENTE (Sst=14780mp)

Intenție de elaborare PUZ – RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE (S=5686 mp) și RECTIFICARE ZONARE FUNCTIONALĂ - PENTRU AMPLASARE BAZIN ÎNOT DIDACTIC ȘI AMENAJARE ACCES (Sst=8459mp)

 

Lista autorizațiilor de construire emise în luna februarie 2022

Lista certificatelor de urbanism emise în luna februarie 2022

Lista autorizațiilor de construire emise în luna ianuarie 2022

Lista certificatelor de urbanism emise în luna ianuarie 2022

Lista autorizațiilor de construire emise în luna decembrie 2021

Lista certificatelor de urbanism emise în luna decembrie 2021

Lista autorizațiilor de construire emise în luna noiembrie 2021

Lista certificatelor de urbanism emise în luna noiembrie 2021

Lista autorizațiilor de construire emise în luna octombrie 2021

Lista certificatelor de urbanism emise în luna octombrie 2021

ETAPA DE ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU – “ P.U.D. pentru ridicare restrictie de construire (S=1925mp) S stud=4946.23mp si construire spalatorie auto self service, anexa, imprejmuire teren, parcare, alei carosabile si pietonale, organizare de santier, bransamente utilitati”

ETAPA DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL – PUZ –SCHIMBARE PARTIALA DESTINATIE TEREN(S=2567mp) DIN ZONA LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE IN ZONA INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL PENTRU AMPLASARE SHOWROOM AUTO, LOCUINTA SI AMENAJARE ACCESE (Sst=4469mp)

INTENTIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL – PUZ- RIDICARE RESTRICTIE DE CONSTRUIRE (S=6215mp) si schimbare destinatie teren din zona mixta institutii publice si servicii si zona locuinte si functiuni complementare in zona institutii si servicii-PENTRU AMPLASARE SPATIU COMERCIAL SI AMENAJARE ACCESE(Sst=7281mp)

PUZ EXTINDERE INTRAVILAN (10058MP) ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN „ZONĂ MIXTĂ: DEPOZITARE, INDUSTRIE, UNITĂȚI AGRICOLE ȘI SERE” PENTRU „ZONĂ UNITĂȚI INDUSTRIALE ȘI DEPOZITE”, „ZONĂ SPAȚII VERZI PLANTAȚII DE PROTECȚIE” ȘI „ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚIE RUTIERĂ”. (S. STUDIU = 12500MP)

P.U.D. pentru ridicare restricție de construire (S=1925mp) S stud=4946.23 mp și construire spălătorie auto self service, anexă, împrejmuire teren, parcare, alei carosabile și pietonale, organizare de șantier, branșamente utilități

PLAN URBANISTIC ZONAL - SCHIMBARE DESTINATIE DIN ZONĂ LOCUINȚE COLECTIVE ÎN ZONĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI AMENAJARE DRUM ACCES (zona studiata 5.351 mp)”, amplasat in BAICOI,str. 9 MAI, nr. 84

PLAN URBANISTIC ZONAL - schimbare parțială destinație teren (s=2567 mp) din zonă locuințe și funcțiuni complementare în instituții publice și servicii de interes general pentru amplasare showroom auto, locuință și amenajare accese. Initiator Cimpeanu Ion Marius și Cimpeanu Nicoleta

Lista autorizațiilor de construire emise în luna septembrie 2021

Lista certificatelor de urbanism emise în luna septembrie 2021

Lista autorizațiilor de construire emise în luna august 2021

Lista certificatelor de urbanism emise în luna august 2021

Lista autorizațiilor de construire emise în luna iulie 2021

Lista certificatelor de urbanism emise în luna iulie 2021

Lista autorizațiilor de construire emise în luna iunie 2021

Lista certificatelor de urbanism emise în luna iunie 2021

Lista autorizațiilor de construire emise în luna mai 2021

Lista certificatelor de urbanism emise în luna mai 2021

Lista autorizațiilor de construire emise în luna aprilie 2021

Lista certificatelor de urbanism emise în luna aprilie 2021

Lista autorizațiilor de construire emise în luna martie 2021

Lista certificatelor de urbanism emise în luna martie 2021

PLAN URBANISTIC DE DETALIU “PUD - ridicare restrictie de construire (S=1058 mp) si construire atelier reparatii auto, spalatorie auto, refacere imprejmuire cu porti de acces, alee carosabila si pietonala, parcare ”. Initiator SC Blue Dolphin Car Wash SRL.

PUD-ridicare restrictie de construire (S=1058 mp) si construire atelier reparatii auto, spalatorie auto, refacere imprejmuire cu porti de acces, alee carosabila si pietonala, parcare. Initiator SC Blue Dolphin Car Wash SRL.

Lista autorizațiilor de construire emise în luna februarie 2021

Lista certificatelor de urbanism emise în luna februarie 2021

 

Lista autorizațiilor de construire emise în luna ianuarie 2021

Lista certificatelor de urbanism emise în luna ianuarie 2021

Lista autorizațiilor de construire emise în luna decembrie 2020

Lista certificatelor de urbanism emise în luna decembrie 2020

Lista autorizațiilor de construire emise în luna noiembrie 2020

Lista certificatelor de urbanism emise în luna noiembrie 2020

Lista autorizațiilor de construire emise în luna octombrie 2020

Lista certificatelor de urbanism emise în luna octombrie 2020

Lista autorizațiilor de construire emise în luna septembrie 2020

Lista certificatelor de urbanism emise în luna septembrie 2020

Lista autorizațiilor de construire emise în luna august 2020

Lista certificatelor de urbanism emise în luna august 2020

Lista autorizațiilor de construire emise în luna iulie 2020

Lista certificatelor de urbanism emise în luna iulie 2020

Lista autorizațiilor de construire emise în luna iunie 2020

Lista certificatelor de urbanism emise în luna iunie 2020

Lista autorizațiilor de construire emise în luna mai 2020

Lista certificatelor de urbanism emise în luna mai 2020

Lista autorizațiilor de construire emise în luna aprilie 2020

Lista certificatelor de urbanism emise în luna aprilie 2020

Lista autorizațiilor de construire emise în luna martie 2020

Lista certificatelor de urbanism emise în luna martie 2020

Lista autorizațiilor de construire emise în luna februarie 2020

Lista certificatelor de urbanism emise în luna februarie 2020

Lista autorizațiilor de construire emise în luna ianuarie 2020

Lista certificatelor de urbanism emise în luna ianuarie 2020

 

Regulamentul local de urbanism - piese scrise

Regulamentul local de urbanism - piesă desenată 1

Regulamentul local de urbanism - piesă desenată 2

Regulamentul local de urbanism - piesă desenată 3

 

ATRIBUȚIILE SERVICIULUI URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI, PROTECȚIA MEDIULUI, PATRIMONIU PUBLIC ȘI PRIVAT

 

Consultare asupra elaborării plan urbanistic zonal, publicată în 02.03.2020

Consultare asupra elaborării plan urbanistic zonal str. Republicii nr. 103

Listă certificate de urbanism ianuarie 2020

Listă autorizații de construire ianuarie 2020

 

FORMULARE NECESARE ÎN ACTIVITATEA DE URBANISM:

Cerere eliberare acord pentru executarea de lucrări de branșamente și racorduri pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară (postat la 17.07.2020)

Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism

Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism - model de completare

Cerere pentru eliberarea autorizației privind lucrările de racorduri și branșament la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune

Cerere pentru eliberarea autorizației privind lucrările de racorduri - model de completare Engie România

Cerere pentru eliberarea autorizației privind lucrările de racorduri - model de completare FDEE Electrica

Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare a edificării - extinderii construcției

Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare a edificării - extinderii construcției - model de completare

Cerere pentru emiterea autorizației de construire - desființare

Cerere pentru emiterea autorizației de construire - desființare - model de completare

Cerere pentru emiterea certificatului de atestare a construcției

Cerere pentru emiterea certificatului de atestare a construcției - model de completare

Cerere pentru prelungirea autorizației de construire - desființare

Cerere pentru prelungirea autorizației de construire - desființare - model de completat

Cerere pentru prelungirea valabilității certificatului de urbanism

Cerere pentru prelungirea valabilității certificatului de urbanism - model de completare

Cerere pntru eliberarea anexei 3A

Cerere pntru eliberarea anexei 3A - model de completare

Comunicare privind începerea execuției lucrărilor

Comunicare privind începerea execuției lucrărilor - model de completat

Comunicare privind încheierea execuției lucrărilor

Comunicare privind încheierea execuției lucrărilor - model de completat

Cerere pentru eliberare acord pentru amplasarea sau executarea de lucrări în zona drumurilor publice

Cerere pentru eliberare adeverință situație juridică teren

 

 

Acest site folosește „cookie”. Pentru mai multe informații, consultați „Politica de cookie”.